Sobota, 29. dubna 2017

odbor Odloučené pracoviště Jihlava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Jihlava a Třebíč:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Tolstého 15
586 01 Jihlava
Ředitel:
Ing. Bc. Ota Kovář, CSc.
Tel.: 567 551 212
E-mail: ota.kovar@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Kovář-Ota.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jihlava

Zaměstnanci ÚZSVM zachránili vzácného netopýra

03.03.2017

Zaměstnanci jihlavského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odchytli ve svém sídle netopýra pestrého, který se zřejmě předčasně probral z hibernace a chtěl zimní spánek dokončit v objektu ÚZSVM.

ÚZSVM převzal od Úřadu práce nepotřebnou administrativní budovu v Polné

01.02.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě převzal od Úřadu práce České republiky nepotřebnou administrativní budovu v Žižkově ulici v Polné. Převzatý objekt byl v roce 1999 bývalým okresním úřadem v Jihlavě stavebně upraven pro administrativu, kdy v minulosti sloužil občanům jako zdravotní středisko.

ÚZSVM v Jihlavě převedl pozemky z odúmrtí Státnímu pozemkovému úřadu

19.01.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě převedl Státnímu pozemkovému úřadu zemědělské pozemky v katastrálním území Polná, které státu připadly ze dvou odúmrtí.

další aktuality