Pondělí, 21. srpna 2017

odbor Odloučené pracoviště Kolín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Kolín, Kutná Hora a Nymburk:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​ 

Adresa:
Karlovo nám. 45
280 50 Kolín I
Ředitel:
Ing. Karel Žáček
Tel.: 321 744 121
E-mail: karel.zacek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Žáček.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Kolín

Kolínské pracoviště ÚZSVM prodalo části pozemků v Zásmukách za 55 tisíc korun

18.08.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně prodal desetinu dvou pozemků v katastrálním území Zásmuky, které stát získal jako odúmrť. Nabyvateli jsou vlastníci ocelokolny postavené z části na tomto pozemku. Druhý pozemek tvoří prostranství před stavbou. Obě parcely tvoří funkční celek s areálem ve vlastnictví nového nabyvatele, který slouží k manipulaci s materiálem a jako odstavná plocha stavebních strojů. Celý areál je oplocen. Podíly pozemků byly prodány za 55 000 korun. Zároveň byla vybrána náhrada za bezdůvodné obohacení v celkové výši 28 000 korun.

ÚZSVM převzal od Úřadu práce ČR budovy v Čáslavi

27.07.2017

Kolínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo od Úřadu práce České republiky budovy v centru města Čáslav v účetní hodnotě téměř 860 tisíc korun.

ÚZSVM prodal chatu s pozemky ve Štíhlicích

26.07.2017

V roce 2015 připadla státu zastoupenému Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jako odúmrť chata se zahradou v obci Štíhlice.

další aktuality