Pátek, 24. února 2017

odbor Odloučené pracoviště Kroměříž

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Kroměříž:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​​

Adresa:
Riegrovo nám. 3228/22
767 01 Kroměříž
Ředitel:
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
Tel.: 573 312 201
E-mail: antonin.komenda@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Komenda-Antonín.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Kroměříž

ÚZSVM vydal souhlas se stavbou plynovodu MORAVIA

17.02.2017

Kroměřížské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uzavřelo se společností NET4GAS, s.r.o. smlouvy o zřízení věcného břemene, kterými se umožňuje provedení stavby plynovodu přes nezastavěné pozemky v katastrálních územích Jestřabice, Koryčany a Žalkovice.

ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení spoluvlastnický podíl na pozemcích v Kroměříži

16.02.2017

Kroměřížské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na dvou pozemcích o výměře 94 m2 a 153 m2 v katastrálním území Kroměříž. Pozemky byly prodány za 10 400 Kč. Celá částka byla odvedena do státního rozpočtu.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek městu Koryčany

13.02.2017

Pozemek obklopuje bytové domy a nachází se na něm zeleň a přístupová komunikace. Město Koryčany prokázalo veřejný zájem a pozemek o rozloze 4 957 m2 a hodnotě 34 699 korun tak mohl být převeden Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně.

další aktuality