Pátek, 24. března 2017

odbor Odloučené pracoviště Kroměříž

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Kroměříž:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​​

Adresa:
Riegrovo nám. 3228/22
767 01 Kroměříž
Ředitel:
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
Tel.: 573 312 201
E-mail: antonin.komenda@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Komenda-Antonín.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Kroměříž

Na pozemku ve vlastnictví ÚZSVM se bude budovat rychlostní silnice

10.03.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky smlouvu o stavbě rychlostní silnice R 49 v úseku Hulín – Fryšták, pro kterou bude využit také pozemek, který je ve správě ÚZSVM.

ÚZSVM souhlasí s pokládkou optického kabelu a vybudování rozvaděče v Kroměříži

08.03.2017

Kroměřížské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uzavřelo se společností Česká telekomunikační infrastruktura smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Tím se umožní výstavba telekomunikační infrastruktury.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek na město Holešov

07.03.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži bezúplatně převedl pozemek v Holešově o výměře 169 m2 do vlastnictví města Holešov. Jedná se o pozemek, který slouží jako veřejné prostranství. Na pozemku se rovněž nachází místní komunikace a veřejně přístupné parkoviště, které jsou ve vlastnictví města.

další aktuality