Sobota, 29. dubna 2017

odbor Odloučené pracoviště Kroměříž

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Kroměříž:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​​

Adresa:
Riegrovo nám. 3228/22
767 01 Kroměříž
Ředitel:
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
Tel.: 573 312 201
E-mail: antonin.komenda@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Komenda-Antonín.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Kroměříž

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek v Horním Lapači

24.04.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži bezúplatně převedlo pozemek o výměře 47 m2 do vlastnictví obce. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází místní komunikace se zelení.

Na pozemku státu bude vybudován bezbariérový vstup do Knihovny Kroměřížska

24.04.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži uzavřel s městem Kroměříž smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku státu, která povoluje městu Kroměříž postavit bezbariérový vstup do Knihovny Kroměřížska pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

ÚZSVM převedl na Zlínský kraj pozemky v katastrálním území Zlámanka

18.04.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži převedl bezúplatně dva pozemky v katastrálním území Zlámanka v Kroměříži o celkové výměře 329 m² do vlastnictví Zlínského kraje. Pozemky jsou zastavěny silnicí.

další aktuality