Středa, 18. října 2017

odbor Odloučené pracoviště Opava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Opava a Bruntál:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Praskova 194/11
746 55 Opava
Ředitelka:
Ing. Petra Rašková
Tel.: 553 690 100
E-mail: petra.raskova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Raskova.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Opava

ÚZSVM zlikvidoval maketu střelné zbraně

18.10.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal maketu střelné zbraně a zásobník s plastovými kuličkami. Majetek propadl státu v trestním řízení na základě rozsudku soudu dle trestního zákoníku.

Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce Chlebičov

10.10.2017

Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Opavě do vlastnictví obce Chlebičov pozemek o výměře 1 851 m².

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky obci Stěbořice

19.09.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě převedl obci Stěbořice na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem čtyři pozemky, které jsou vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Celková účetní hodnota pozemků činí 183 169 korun. Celková výměra pozemků je 1 696 m2.

další aktuality