Pondělí, 21. srpna 2017

odbor Odloučené pracoviště Opava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Opava a Bruntál:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Praskova 194/11
746 55 Opava
Ředitelka:
Ing. Petra Rašková
Tel.: 553 690 100
E-mail: petra.raskova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Raskova.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Opava

ÚZSVM v Opavě prodal pozemek v Holasovicích za 27 tisíc korun

15.08.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě prodal pozemek v obci Holasovice o výměře 93 m2 za 27 356 korun. Jednalo se částečně o příjezdovou cestu k rodinnému domu a částečně o předzahrádku. Pozemky, které stát vlastní od roku 1948, byly prodány do vlastnictví soukromých osob.

Holasovice získaly pozemek pod komunikací

10.08.2017

Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Opavě do vlastnictví obce Holasovice pozemek o výměře 1389 m2 v obci.

ÚZSVM prodal rybníky v Podlesí nad Odrou

03.08.2017

Opavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo v transparentním výběrovém řízení dva pozemky o celkové výměře 3 160 m2 v katastrálním území Podlesí nad Odrou včetně dvou rybníků, které se na pozemcích nacházejí.

další aktuality