Pondělí, 5. prosince 2016

odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Uherské Hradiště:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Svatováclavská 568
686 66 Uherské Hradiště
Ředitelka:
Ing. Jitka Duchtíková
Tel.: 572 523 462
E-mail: jitka.duchtikova@uzsvm.cz

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Uherské Hradiště

ÚZSVM zlikvidoval zabavenou pyrotechniku

02.09.2016

Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Uherském Hradišti zajistili likvidaci pyrotechniky zabavené fanouškovi na fotbalovém stadionu.

ÚZSVM převedl Zlínskému kraji pozemek v areálu střední školy ve Starém Městě

28.03.2016

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Uherském Hradišti bezúplatně převedlo Zlínskému kraji pozemek v areálu Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Buchlovice získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky

21.03.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Uherském Hradišti bezúplatně převedl šest pozemků v katastru Buchlovice do vlastnictví obce. Jedná se o pozemky, z nichž část leží v samotném centru - navazují na náměstí městyse Buchlovice. Pozemky tvoří veřejné prostranství a nachází se na nich mimo zatravněné plochy také chodník pro pěší a část veřejného parkoviště pro osobní automobily. Pozemky v centru byly dříve součástí vodního toku vedoucího celou obcí Buchlovice.

další aktuality