Středa, 26. července 2017

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitelka:
JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
Tel.: 571 428 055
E-mail: libuse.tkadlecova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tkadlecová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

ÚZSVM bezúplatně převedl Valašskému Meziříčí pozemky pod komunikacemi

18.07.2017

Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně realizovalo bezúplatný převod pozemků v obci Valašské Meziříčí do vlastnictví města. Pozemky o celkové výměře 181 m2 a celkové účetní hodnotě 31 675 korun se nacházejí v lokalitě sídliště Vyhlídka a leží na nich místní komunikace.

Zlínský kraj získal podíl na pozemku v Halenkově

12.07.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně bezúplatně převedl 1/16 pozemku v obci Halenkov do vlastnictví Zlínského kraje. Na pozemku se nachází silnice II. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, jehož správcem je Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Díky ÚZSVM bude v Podlesí teplo

11.07.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřel v rámci budování STL plynovodu v obci Valašského Meziříčí smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.

další aktuality