Neděle, 26. února 2017

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitelka:
JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
Tel.: 571 428 055
E-mail: libuse.tkadlecova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tkadlecová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

ÚZSVM převedl spotřebnímu družstvu JEDNOTA pozemky ve Velkých Karlovicích

16.02.2017

Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně tři pozemky ve Velkých Karlovicích, které tvoří funkční celek s prodejnou společnosti.

ÚZSVM převedl pozemek v Rožnově pod Radhoštěm na město

13.02.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl obci Rožnov pod Radhoštěm pozemek o výměře 571 m¬2. Na pozemku v městské části Koryčanské Paseky se nachází místní komunikace ve vlastnictví města a veřejná zeleň. Součástí pozemku jsou zpevněné cesty, zbytky kovové konstrukce k uchycení laviček a torzo nevyužívaného dětského pískoviště.

ÚZSVM připadla sekera zabavená muži, který jí vyhrožoval své rodině

10.02.2017

Vsetínskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připadla na základě trestního příkazu Okresního soudu ve Vsetíně sekera použitá při vyhrožování blízkým osobám.

další aktuality