Sobota, 27. května 2017

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitelka:
JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
Tel.: 571 428 055
E-mail: libuse.tkadlecova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tkadlecová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

ÚZSVM převzal tři pozemky pod komunikací v k. ú. Střelná na Moravě

22.05.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně převzal na základě souhlasného prohlášení tři pozemky v katastrálním území Střelná na Moravě od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

ÚZSVM předal Státnímu pozemkovému úřadu dva pozemky v Mikulůvce

28.04.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně předalo Státnímu pozemkovému úřadu dva pozemky v Mikulůvce v celkové výměře 3 521 m2.

ÚZSVM zlikvidoval padělky oděvů, obuvi a hraček

24.04.2017

Na základě rozsudku soudu připadly do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrobky různých druhů, které byly neoprávněně označeny ochrannými známkami renomovaných firem.

další aktuality