Úterý, 17. října 2017

Hodonínští hasiči provedli pokácení topolů v majetku ÚZSVM

21.04.2017
Hodonínští hasiči provedli pokácení topolů v majetku ÚZSVM
Na přelomu měsíce února a března 2017 bylo provedeno kácení patnácti vzrostlých topolů nacházejících se na pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v katastrálním území Veselí-Předměstí.
Topoly rostly v ochranném pásmu železniční dráhy. Nejdříve byl v loňském roce proveden ořez stromů, neboť hrozilo, že svojí výškou a dopadovou vzdáleností mohou způsobit vznik mimořádné události na dráze s možným důsledkem ohrožení života, zdraví nebo škody značného rozsahu, teprve poté bylo na základě rozhodnutí příslušného správného orgánu přistoupeno k pokácení dřevin.
Samotný pořez stromů provedla hodonínská jednotka Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v rámci svého odborného výcviku dle uzavřeného Memoranda s ÚZSVM. Pokračující spoluprací dochází k úspoře finančních prostředků.
Pokácená dřevní hmota je do 25. dubna nabízená k prodeji ve výběrovém řízení a výtěžek bude odveden do státního rozpočtu.