Středa, 18. října 2017

Případ pozemků v Olešníku vyřešen díky ÚZSVM

20.04.2017
Případ pozemků v Olešníku vyřešen díky ÚZSVM
Českobudějovičtí pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyřešili další pozemky v rámci problematiky nedostatečně identifikovaných vlastníků a převedli je na Státní pozemkový úřad.
Pozemky zapsal katastrální úřad v rámci digitalizace katastrálního území do vlastnictví „neznámého vlastníka“. Zároveň bylo ohledně pozemků vyrozuměno územní pracoviště ÚZSVM, které začalo pozemky zkoumat. Jelikož bylo z relevantních podkladů zjištěno, že se jedná o cesty zapsané v Pozemkové knize jako veřejný statek, došlo dle zákona k přepisu pozemků na stát, konkrétně do správy ÚZSVM.
Pozemky byly následně nabídnuty ostatním státním institucím. Jelikož se vesměs jedná o přístupové a spojovací polní cesty k pozemkům náležejícím do zemědělského půdního fondu, projevil o ně zájem Státní pozemkový úřad. Celkem 23 pozemků v účetní hodnotě 195 720 korun tak bylo převedeno na tuto státní instituci.
 
NIV
Problematika nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.
Seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků zveřejňuje ÚZSVM na svých webových stránkách. K 1. 2. 2017 obsahuje údaje o 216 tisících nemovitostech, z toho je 210 tisíc pozemků a 6 tisíc budov. Nedostatečně identifikovaných fyzických osob se v něm nachází zhruba 160 tisíc a přibližně 1 400 právnických osob. Kolem 10 tisíc položek je zapsáno na zcela neznámé vlastníky.