Úterý, 27. června 2017

ÚZSVM prodal družstevní byt v České Lípě za téměř půl milionu korun

11.01.2017
ÚZSVM  prodal družstevní byt v České Lípě za téměř půl milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě získal prodejem podílu v okresním stavebním bytovém družstvu ve Cvikově 470 tisíc korun.
Jednalo se o prodej bytu v druhém nadzemním podlaží o velikosti 3+1 o celkové rozloze 66,7 m2. Byt je v dobrém stavebně technickém stavu s vyhovující průběžnou údržbou. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a na pozemcích.
 
ÚZSVM získal tento majetek na základě usnesení okresního soudu jako odúmrť. Byt se podařilo prodat v prvním kole výběrového řízení. Vyhlašovaná minimální kupní cena činila 469 tisíc korun. Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, který s platnou nabídkou 470 tisíc zvítězil.