Středa, 26. července 2017

ÚZSVM v Ústí nad Orlicí zajistil pokácení nebezpečných stromů

11.01.2017
ÚZSVM v Ústí nad Orlicí zajistil pokácení nebezpečných stromů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí zajistil ve spolupráci hasičským záchranným sborem pokácení nebezpečných stromů v obci Červená voda.
Pracoviště ÚZSVM obdrželo žádost o pokácení dvou jasanů na pozemku, u nichž bylo vlastnictví v katastru nemovitostí vedeno na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Při následném šetření se zjistilo, že se jedná o státní majetek zkonfiskovaný na základě dekretu prezidenta republiky. ÚZSVM zajistil zápis této parcely na list vlastnictví ÚZSVM a zahájil kroky potřebné k zajištění povolení ke skácení stromů s obnaženou vyhnívající ranou a proschlými větvemi v korunách stromů.