Neděle, 20. srpna 2017

Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016: Miliardové příjmy i zachráněné stamiliardy v soudních sporech

28.03.2017 |
Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016: Miliardové příjmy i zachráněné stamiliardy v soudních sporech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na webových stránkách výroční zprávu o své činnosti v roce 2016. Výroční zpráva přináší výsledky hospodaření a činnosti úřadu.
Rok 2016 byl pro ÚZSVM mimořádně náročný a současně i velice úspěšný. V oblasti soudních sporů jsme státu uhájili přes 350 miliard korun. Bezprizorní majetek státu jsme během krátké doby snížili o více než 26%. Současně jsme začali přebírat nepotřebné nemovitosti od ostatních státních institucí. Za to patří velké poděkování všem zaměstnancům, kteří se na vynikajících výsledcích podíleli,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Transparentnost a veřejná kontrola se staly základními principy fungování úřadu,“ dodala generální ředitelka.
 
Ke konci roku 2016 ÚZSVM hospodařil s 265 501 položkami majetku, z toho bylo 130 912 nemovitostí, 134 555 položek movitého majetku a 34 zvířat. Za rok 2016 ÚZSVM převedl 17 698 nemovitostí bezúplatně (jiným státním institucím, obcím, krajům, vlastníkům bytových domů atd.) a 3 479 nemovitostí prodal. Z movitého majetku ÚZSVM bezúplatně převedl 8 786 položek (muzeím, galeriím, dětským domovům atd.), prodal 4 117 položek a celkem 16 777 položek muselo být zlikvidováno (zejména bezcenné a často hygienicky závadné předměty z odúmrtí).
 
Příjmy v roce 2016 dosáhly 1,15 miliardy korun a o více než 50 % přesáhly závazný roční ukazatel podle státního rozpočtu. V minulém roce se také podařilo snížit výdaje na historické minimum. Oproti roku 2015 výdaje poklesly o 38 milionů korun a oproti roku 2014 dokonce o více než 200 milionů korun. Těchto úspor bylo dosaženo zejména díky snížení výdajů na provoz úřadu.
 
ÚZSVM ke konci roku 2016 řešil 10 093 právních jednání v hodnotě téměř čtvrt bilionu korun. Za celý rok 2016 právní zástupci ÚZSVM státu uhájili 354 miliard korun v majetkových soudních sporech. Zároveň bylo uzavřeno rekordních 1 451 dohod o zastupování jiných organizačních složek státu, což je oproti roku 2015 téměř dvojnásobek a oproti roku 2014 čtyřnásobek.
 
V roce 2015 ÚZSVM zpracoval unikátní materiál Mapa majetku státu, který odhalil více než 25 tisíc nemovitostí v katastru zapsaných na 1 381 státních subjektů neexistujících nebo v likvidaci. ÚZSVM dokázal během velmi krátké doby do konce roku 2016 snížit počet bezprizorních subjektů o 461, tedy o 33,3%, a počet bezprizorních nemovitostí o 6 659, tedy o 26,1%.
 
Podle Centrálního registru administrativních budov se meziročně snížily výdaje státu na nájemném o 77 milionů korun a výdaje na provoz a údržbu administrativních budov pak o více než 400 milionů korun.
 
Činnost úřadu v roce 2016 významně ovlivnila novela zákona o majetku státu, která nabyla účinnosti v březnu. Díky této novele bude například nepotřebný nemovitý majetek koncentrován na jedno místo, a to k tomu účelu specializovanému ÚZSVM. Novela také umožnila úřadu dražit majetek vlastními zaměstnanci. Byla přijata celá řada opatření, která je výrazně posilují transparentnost a veřejnou kontrolu. Jedná se například o možnost veřejnosti účastnit se otevírání nabídek doručených při prodeji majetku i při veřejných zakázkách nebo zveřejnění vybraných reportů ze systému CRAB na portále otevřených dat Ministerstva financí. Za opatření ke zvýšení transparentnosti získal ÚZSVM také cenu OTEVŘENO od obecně prospěšné Otevřené společnosti.
 
S podrobnějšími výsledky činnosti ÚZSVM v roce 2016 se můžete seznámit zde.