Sobota, 29. dubna 2017

Aktuality

ÚZSVM s hasiči pokáceli dvanáctimetrový smrk v Semilech

28.04.2017
ÚZSVM s hasiči pokáceli dvanáctimetrový smrk v Semilech
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech zajistilo ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje odstranění nebezpečného stromu v lokalitě Podmoklice v Semilech. Spoluprací tak došlo k úspoře finančních prostředků ze státního rozpočtu.

ÚZSVM převzal na Klatovsku pozemky nalezené pomocí Mapy majetku státu

27.04.2017
ÚZSVM převzal na Klatovsku pozemky nalezené pomocí Mapy majetku státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech převzal čtyři pozemky v katastrálním území Sušice nad Otavou o celkové výměře 1 216 m2. Pozemky byly dohledány pomocí Mapy majetku státu, dříve byly zapsány na Krajský národní výbor v Plzni.

ÚZSVM prodal rodinný dům v Hranicích za 1,57 milionu korun

27.04.2017
ÚZSVM prodal rodinný dům v Hranicích za 1,57 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal nemovitosti v Hranicích ve výběrovém řízení s následnou aukcí. Nemovitosti přešly do správy ÚZSVM jako odúmrť.

ÚZSVM prodal veterána Škoda 1000 MB za 88 tisíc korun

26.04.2017
ÚZSVM prodal veterána Škoda 1000 MB za 88 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Hradci Králové prodal ve výběrovém řízení s aukcí automobil Škoda 1000 MB vyrobený v roce 1965.

Dopravní hřiště v Třemošné zůstane nadále zachováno

25.04.2017
Dopravní hřiště v Třemošné zůstane nadále zachováno
V březnu 2017 nabyla schválením Ministerstvem financí platnosti kupní smlouva, kterou Česká republika zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodala městu Třemošná pozemek o výměře 2 630 m2, na kterém se nachází dopravní hřiště.

ÚZSVM převzal budovu finančního úřadu v Blatné

24.04.2017
ÚZSVM převzal budovu finančního úřadu v Blatné
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Strakonicích převzal na základě zákona o majetku státu nepotřebnou budovu od Generálního finančního ředitelství budovu finančního úřadu v Blatné.

Hodonínští hasiči provedli pokácení topolů v majetku ÚZSVM

21.04.2017
Hodonínští hasiči provedli pokácení topolů v majetku ÚZSVM
Na přelomu měsíce února a března 2017 bylo provedeno kácení patnácti vzrostlých topolů nacházejících se na pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v katastrálním území Veselí-Předměstí.

Případ pozemků v Olešníku vyřešen díky ÚZSVM

20.04.2017
Případ pozemků v Olešníku vyřešen díky ÚZSVM
Českobudějovičtí pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyřešili další pozemky v rámci problematiky nedostatečně identifikovaných vlastníků a převedli je na Státní pozemkový úřad.

ÚZSVM převzal ve Švihově pozemky po neexistujícím státním podniku

19.04.2017
ÚZSVM převzal ve Švihově pozemky po neexistujícím státním podniku
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech po důkladném prošetření veškerých nabývacích titulů převzali do své příslušnosti hospodaření dva pozemky ve Švihově, dohledané pomocí Mapy majetku státu. Pozemky byly v katastru nemovitostí zapsány na již neexistující podnik – Krajskou inženýrskou organizaci se sídlem v Plzni, která byla zrušena v roce 1992.

Stádo dříve týraných koní se rozrostlo o zdravé hříbě

18.04.2017
Stádo dříve týraných koní se rozrostlo o zdravé hříbě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) má ve své správě devět dříve týraných koní. I přestože bylo s koňmi kdysi nevlídně zacházeno, bylo milým zjištěním, že se dvě kobyly ohřebily.

ÚZSVM zlikvidoval padělky osobních dokladů

13.04.2017
ÚZSVM zlikvidoval padělky osobních dokladů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Břeclavi provedl likvidaci čtyř průkazů, které jejich držitelé vydávali za doklady vydané orgány Rumunska.

Diagnostický ústav v Brně získal od ÚZSVM sportovní a volnočasové vybavení

12.04.2017
Diagnostický ústav v Brně získal od ÚZSVM sportovní a volnočasové vybavení
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo Diagnostickému ústavu pro mládež, středisku výchovné péče a školní jídelně v Brně na Veslařské ulici sportovní a jiné vybavení pocházející z trestné činnosti.

ÚZSVM prodal pozemek s torzem bývalého kravína v Toužimi

12.04.2017
ÚZSVM prodal pozemek s torzem bývalého kravína v Toužimi
Do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připadly nemovitosti na základě dědického řízení. Výnos z prodeje ve výši 55 000 korun se stal příjmem státního rozpočtu.

ÚZSVM úspěšně prodává vodní plochy na Plzeňsku

11.04.2017
ÚZSVM úspěšně prodává vodní plochy na Plzeňsku
Plzeňské pracoviště Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrových řízeních tři pozemky. Jednalo se o rybníček u Kyšic blízko výpadovky z Plzně na Prahu za 150 tisíc korun, pozemek pod částí hráze rybníčku v Kotousově za necelých 30 tisíc a náhon k bývalému mlýnu v Srbech nad Úslavou za 255 tisíc korun.

ÚZSVM prodal pozemek pod cyklostezkou svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko

11.04.2017
ÚZSVM prodal pozemek pod cyklostezkou svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Orlicí prodalo v přímém prodeji pozemek o výměře 244 m2 v Ústí nad Orlicí za 60 tisíc korun svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko.

ÚZSVM připadl z odúmrtě rám skútrové nákladní tříkolky

10.04.2017
ÚZSVM připadl z odúmrtě rám skútrové nákladní tříkolky
Vyškovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připadl rám skútrové nákladní tříkolky bez motoru, tovární značka ČZ 175 ccm, typ 505 – model 01, vyrobené v roce 1963. Státu majetek připadl jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Blansku. Rám bude nabídnut k prodeji.

ÚZSVM prodal pozemek v Tetíně u Berouna za 4,5 milionu korun

10.04.2017
ÚZSVM prodal pozemek v Tetíně u Berouna za 4,5 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně prodal pozemek o výměře 13 513 m2 za 4 500 000 korun.

ÚZSVM prodal pozemky městu Uherský Brod

07.04.2017
ÚZSVM prodal pozemky městu Uherský Brod
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Uherském Hradišti prodal městu Uherský Brod pozemky, na kterých se nachází zeleň tvořící veřejné prostranství kolem bytových domů.

ÚZSVM prodal dům v Šanově za téměř trojnásobek původně stanovené ceny

07.04.2017
ÚZSVM prodal dům v Šanově za téměř trojnásobek původně stanovené ceny
Odloučené pracoviště Zlín Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení rodinný dům v Šanově za částku 206 000 korun.

ÚZSVM pronajal vyhlídku na Kozím hrádku v Mikulově

06.04.2017
ÚZSVM pronajal vyhlídku na Kozím hrádku v Mikulově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Břeclavi provedl veřejné výběrové řízení na pronájem kulturní památky - turistické vyhlídky Kozí hrádek v Mikulově, která byla vybudována v 15. století a v minulosti sloužila jako strážní věž a prachárna.