Sobota, 29. dubna 2017

odbor Odloučené pracoviště Břeclav

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Břeclav:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 15 Břeclav
Ředitel:
Mgr. Bc. František Čech, MPA
Tel.: 519 311 550
E-mail: frantisek.cech@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Čech-František.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Břeclav

ÚZSVM zlikvidoval padělky osobních dokladů

13.04.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Břeclavi provedl likvidaci čtyř průkazů, které jejich držitelé vydávali za doklady vydané orgány Rumunska.

ÚZSVM převedl 24 pozemků Státnímu pozemkovému úřadu

10.04.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Břeclavi převedl majetek, z něhož část byla po zaniklém právním subjektu - Jihomoravské státní lesy. Nemovité věci ÚZSVM získal na základě ohlášení z roku 2015. Další nemovitý majetek, který byl převeden na Státní pozemkový úřad, získal ÚZSVM na základě usnesení o dědictví jako tzv. odúmrť. Jednalo se celkem o 24 pozemků v účetní hodnotě 251 576 korun a celkové výměře 123 379 m2.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více jak dva miliony korun z prodeje pozemků

06.04.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Břeclavi obohatil státní rozpočet o částku 2 195 000 Kč. Tyto finanční prostředky přibyly do rozpočtu jako výtěžek z prodeje pozemků v areálu bývalého zemědělského družstva v Hruškách v okrese Břeclav.

další aktuality