Úterý, 28. března 2017

Z činnosti Územního pracoviště Brno

ÚZSVM bezúplatně převedl Znojmu pozemky

28.03.2017
ÚZSVM bezúplatně převedl Znojmu pozemky
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Znojmě převedlo bezúplatně Znojmu šest pozemků nacházejících se na území města. Převedené pozemky se nacházejí v zastavěném území města v lokalitě „U Lesíka“.

ÚZSVM předal Moravské galerii v Brně umělecká díla v hodnotě přes 10 miliónů korun

27.03.2017
ÚZSVM předal Moravské galerii v Brně umělecká díla v hodnotě přes 10 miliónů korun
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) předalo Moravské galerii v Brně celkem 56 obrazů a litografií v celkové hodnotě 10 088 700 korun.

ÚZSVM vyřešil vlastnictví tří zemědělských pozemků na Znojemsku

22.03.2017
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Znojmě vyřešilo vlastnická práva pěti spoluvlastníků u tří zemědělských pozemků o celkové výměře 2 582 m2 v katastrálním území Skalice u Znojma. Všech pět spoluvlastníků bylo vedeno jako nedostatečně identifikovaný vlastník.

ÚZSVM připadly tři pivní sudy

21.03.2017
ÚZSVM připadly tři pivní sudy
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získalo do své správy tři nerezové pivní sudy, které si neoprávněně přisvojila trojice mladíků, čímž spáchala přestupek proti majetku. Pracovníci ÚZSVM pivní sudy odevzdali na výkupní místo a celá získaná záloha ve výši tří tisíc korun byla následně odvedena do státního rozpočtu.

ÚZSVM prodal podíl na rodinném domě ve Znojmě za 230 tisíc korun

16.03.2017
ÚZSVM prodal podíl na rodinném domě ve Znojmě za 230 tisíc korun
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Znojmě prodalo čtvrtinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě s pozemkem v Městské památkové rezervaci Znojmo.

ÚZSVM převzal nepotřebné nemovitosti v Želešicích a Modřicích

13.03.2017
ÚZSVM převzal nepotřebné nemovitosti v Želešicích a Modřicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Brně převzal od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského nepotřebné nemovitosti v katastrálních územích Modřice a Želešice o rozloze přibližně 39 tisíc m2.

Na pozemku ve vlastnictví ÚZSVM se bude budovat rychlostní silnice

10.03.2017
Na pozemku ve vlastnictví ÚZSVM se bude budovat rychlostní silnice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky smlouvu o stavbě rychlostní silnice R 49 v úseku Hulín – Fryšták, pro kterou bude využit také pozemek, který je ve správě ÚZSVM.

ÚZSVM souhlasí s pokládkou optického kabelu a vybudování rozvaděče v Kroměříži

08.03.2017
ÚZSVM souhlasí s pokládkou optického kabelu a vybudování rozvaděče v Kroměříži
Kroměřížské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uzavřelo se společností Česká telekomunikační infrastruktura smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Tím se umožní výstavba telekomunikační infrastruktury.

ÚZSVM získal podíly na základních kapitálech dvou společností

08.03.2017
ÚZSVM získal podíly na základních kapitálech dvou společností
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) rozhodnutím soudu získal právo na vypořádací podíly na základních kapitálech ve společnostech „DRAGON S COMPANY Ltd.“ (ve výši 50 %) a „HSV Medical, s.r.o.“ (ve výši 100 %).

Stát získal z likvidace dědictví 841 tisíc korun

08.03.2017
Stát získal z likvidace dědictví 841 tisíc korun
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení družstevní podíl v bytovém družstvu spojený s právem užívání bytu 1+kk v Blansku za kupní cenu ve výši 841 000 korun.

ÚZSVM připadl movitý majetek

08.03.2017
ÚZSVM připadl movitý majetek
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáru nad Sázavou propadl na základě rozsudku soudu soubor věcí, který byl zabrán pracovníkovi nemocnice v souvislosti s jeho podvodným jednáním.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek na město Holešov

07.03.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži bezúplatně převedl pozemek v Holešově o výměře 169 m2 do vlastnictví města Holešov. Jedná se o pozemek, který slouží jako veřejné prostranství. Na pozemku se rovněž nachází místní komunikace a veřejně přístupné parkoviště, které jsou ve vlastnictví města.

Úřad bezúplatně převedl šest pozemků do vlastnictví města Kroměříž

06.03.2017
Úřad bezúplatně převedl šest pozemků do vlastnictví města Kroměříž
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně ve veřejném zájmu převedl šest pozemků v Kroměříži o celkové výměře 533 m2 do vlastnictví města.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky v obci Zdounky

06.03.2017
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky v obci Zdounky
Kroměřížské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo dva pozemky o výměře 112 m2 a 189 m2 v katastrálním území Těšánky do vlastnictví obce Zdounky. Převod byl uskutečněn ve veřejném zájmu.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu přes 50 tisíc pocházející z trestné činnosti

06.03.2017
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu přes 50 tisíc pocházející z trestné činnosti
Hodonínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odvedl do státního rozpočtu částku 53 500 korun. Finanční hotovost byla zajištěna u obviněného, který spáchal zločin zkrácení daně, poplatku a povinné podobné platby.

ÚZSVM prodal podíl na pozemcích v Únanově za více než milion korun

06.03.2017
ÚZSVM prodal podíl na pozemcích v Únanově za více než milion korun
Úřad pro zastupování sátu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Znojmě prodal obci Únanov spoluvlastnický podíl na pozemcích ve sportovním areálu za kupní cenu 1 036 300 korun. Částka se stala příjmem státního rozpočtu.

ÚZSVM bezúplatně převedl obci Zdounky na Kroměřížsku tři pozemky

03.03.2017
ÚZSVM bezúplatně převedl obci Zdounky na Kroměřížsku tři pozemky
Kroměřížské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Zdounky tři pozemky o celkové výměře 396 m2. Pozemky se nachází v zastavěném území obce a jsou součástí místní komunikace III. třídy. Část pozemků je využívána jako veřejná zeleň. Pozemky připadly státu jako tzv. odúmrť.

Zaměstnanci ÚZSVM zachránili vzácného netopýra

03.03.2017
Zaměstnanci ÚZSVM zachránili vzácného netopýra
Zaměstnanci jihlavského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odchytli ve svém sídle netopýra pestrého, který se zřejmě předčasně probral z hibernace a chtěl zimní spánek dokončit v objektu ÚZSVM.

ÚZSVM bezúplatně převedl dva pozemky na Zlínský kraj

03.03.2017
ÚZSVM bezúplatně převedl dva pozemky na Zlínský kraj
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži bezúplatně převedl dva pozemky v katastrálních územích Bystřice pod Hostýnem a Chvalčov na Zlínský kraj.

Kroměříž získala pozemek pod silnicí

03.03.2017
Kroměříž získala pozemek pod silnicí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži bezúplatně převedl pozemek v Kroměříži o výměře 417 m2 do vlastnictví města.