Sobota, 27. května 2017

Z činnosti Územního pracoviště Brno

ÚZSVM zlikvidoval kabelku s alobalovou fólií

24.05.2017
ÚZSVM zlikvidoval kabelku s alobalovou fólií
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci převzal na základě pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně alobalový vak a černou dámskou kabelku včetně alobalové vložky. Věci byly použity ke krádeži zboží v nákupních centrech, a byly komisionálně zlikvidovány.

ÚZSVM prodal rybník v katastrálním území Prusinovice

23.05.2017
ÚZSVM prodal rybník v katastrálním území Prusinovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži prodal pozemek v katastrálním území Prusinovice, jehož výměra činí 358 m2. Pozemek ÚZSVM získal z tzv. odúmrtě. V katastru nemovitostí je veden jako vodní plocha, rybník – jedná se o dlouhodobě vypuštěný rybník zarostlý náletovými dřevinami. Rybník byl prodán fyzické osobě za 19 300 korun.

ÚZSVM převedl Lesům ČR pozemky v přírodní památce Pánov

22.05.2017
ÚZSVM převedl Lesům ČR pozemky v přírodní památce Pánov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně převedl Lesům České republiky více jak 1,5 ha lesního pozemku v území přírodní památky Pánov a přibližně 0,1 ha navazujících lesních pozemků v ochranném pásmu této přírodní památky.

ÚZSVM v Jihlavě převedl pozemky z odúmrtě na SPÚ

22.05.2017
ÚZSVM v Jihlavě převedl pozemky z odúmrtě na SPÚ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě, získal na základě Usnesení Okresního soudu v Třebíči nemovité věci z tzv. „odúmrti“ nacházející se v celkem čtyřech katastrálních územích, a to k. ú. Radkovice u Budče, k. ú. Knínice, k. ú. Lomy u Jemnice a k. ú. Štěpkov. ÚZSVM převedl tyto zemědělské pozemky na Státní pozemkový úřad. Jednalo se o pozemky v celkové výměře 46 946 m2 a jejich souhrnná hodnota činí 161 653 korun.

ÚZSVM prodal podíl na rodinném domu v Holešově za 39 tisíc korun

09.05.2017
ÚZSVM prodal podíl na rodinném domu v Holešově za 39 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži prodal ve výběrovém řízení spoluvlastnický osminový podíl na pozemcích, jejichž součástí je rodinný dům, a to za 39 100 korun.

ÚZSVM prodal podíl na budově v Želeticích

28.04.2017
ÚZSVM prodal podíl na budově v Želeticích
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Znojmě prodalo ve výběrovém řízení s následnou aukcí poloviční podíl fyzickým osobám na budově v Želeticích u Znojma za kupní cenu ve výši 13 200 korun.

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek v Horním Lapači

24.04.2017
ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek v Horním Lapači
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži bezúplatně převedlo pozemek o výměře 47 m2 do vlastnictví obce. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází místní komunikace se zelení.

Na pozemku státu bude vybudován bezbariérový vstup do Knihovny Kroměřížska

24.04.2017
Na pozemku státu bude vybudován bezbariérový vstup do Knihovny Kroměřížska
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži uzavřel s městem Kroměříž smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku státu, která povoluje městu Kroměříž postavit bezbariérový vstup do Knihovny Kroměřížska pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Hodonínští hasiči provedli pokácení topolů v majetku ÚZSVM

21.04.2017
Hodonínští hasiči provedli pokácení topolů v majetku ÚZSVM
Na přelomu měsíce února a března 2017 bylo provedeno kácení patnácti vzrostlých topolů nacházejících se na pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v katastrálním území Veselí-Předměstí.

ÚZSVM převedl na Zlínský kraj pozemky v katastrálním území Zlámanka

18.04.2017
ÚZSVM převedl na Zlínský kraj pozemky v katastrálním území Zlámanka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži převedl bezúplatně dva pozemky v katastrálním území Zlámanka v Kroměříži o celkové výměře 329 m² do vlastnictví Zlínského kraje. Pozemky jsou zastavěny silnicí.

ÚZSVM zlikvidoval padělky osobních dokladů

13.04.2017
ÚZSVM zlikvidoval padělky osobních dokladů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Břeclavi provedl likvidaci čtyř průkazů, které jejich držitelé vydávali za doklady vydané orgány Rumunska.

Diagnostický ústav v Brně získal od ÚZSVM sportovní a volnočasové vybavení

12.04.2017
Diagnostický ústav v Brně získal od ÚZSVM sportovní a volnočasové vybavení
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo Diagnostickému ústavu pro mládež, středisku výchovné péče a školní jídelně v Brně na Veslařské ulici sportovní a jiné vybavení pocházející z trestné činnosti.

ÚZSVM převedl 24 pozemků Státnímu pozemkovému úřadu

10.04.2017
ÚZSVM převedl 24 pozemků Státnímu pozemkovému úřadu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Břeclavi převedl majetek, z něhož část byla po zaniklém právním subjektu - Jihomoravské státní lesy. Nemovité věci ÚZSVM získal na základě ohlášení z roku 2015. Další nemovitý majetek, který byl převeden na Státní pozemkový úřad, získal ÚZSVM na základě usnesení o dědictví jako tzv. odúmrť. Jednalo se celkem o 24 pozemků v účetní hodnotě 251 576 korun a celkové výměře 123 379 m2.

Převod areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti na ÚZSVM

10.04.2017
Převod areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti na ÚZSVM
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Uherském Hradišti převzalo začátkem března od místního Okresního soudu areál bývalé věznice.

ÚZSVM připadl z odúmrtě rám skútrové nákladní tříkolky

10.04.2017
ÚZSVM připadl z odúmrtě rám skútrové nákladní tříkolky
Vyškovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připadl rám skútrové nákladní tříkolky bez motoru, tovární značka ČZ 175 ccm, typ 505 – model 01, vyrobené v roce 1963. Státu majetek připadl jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Blansku. Rám bude nabídnut k prodeji.

ÚZSVM prodal pozemky městu Uherský Brod

07.04.2017
ÚZSVM prodal pozemky městu Uherský Brod
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Uherském Hradišti prodal městu Uherský Brod pozemky, na kterých se nachází zeleň tvořící veřejné prostranství kolem bytových domů.

ÚZSVM prodal dům v Šanově za téměř trojnásobek původně stanovené ceny

07.04.2017
ÚZSVM prodal dům v Šanově za téměř trojnásobek původně stanovené ceny
Odloučené pracoviště Zlín Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení rodinný dům v Šanově za částku 206 000 korun.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více jak dva miliony korun z prodeje pozemků

06.04.2017
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více jak dva miliony korun z prodeje pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Břeclavi obohatil státní rozpočet o částku 2 195 000 Kč. Tyto finanční prostředky přibyly do rozpočtu jako výtěžek z prodeje pozemků v areálu bývalého zemědělského družstva v Hruškách v okrese Břeclav.

ÚZSVM pronajal vyhlídku na Kozím hrádku v Mikulově

06.04.2017
ÚZSVM pronajal vyhlídku na Kozím hrádku v Mikulově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Břeclavi provedl veřejné výběrové řízení na pronájem kulturní památky - turistické vyhlídky Kozí hrádek v Mikulově, která byla vybudována v 15. století a v minulosti sloužila jako strážní věž a prachárna.

ÚZSVM převedl na Zlínský kraj pozemek v katastrálním území Břest

05.04.2017
ÚZSVM převedl na Zlínský kraj pozemek v katastrálním území Břest
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži převedl bezúplatně pozemek v katastrálním území Břest do vlastnictví Zlínského kraje.