Pátek, 23. června 2017

odbor Odloučené pracoviště Hodonín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Hodonín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štefánikova 28
695 01 Hodonín
Ředitel:
Ing. Václav Sklenář
Tel.: 518 398 413
E-mail: vaclav.sklenar@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Sklenář.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Hodonín

ÚZSVM předal šperky v hodnotě přesahující 30 tisíc korun Puncovnímu úřadu

15.06.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně předal Puncovnímu úřadu předměty z drahých kovů a kamenů, které se soudu nepodařilo zpeněžit v rámci likvidace dědictví tří různých zůstavitelů, a tyto věci připadly státu. Jednalo se celkem o 17 kusů různých prstenů, řetízků, hodinek, broží a dalších šperků v celkové hodnotě 31 100 korun o váze přesahující 439 g.

ÚZSVM prodal pozemek v Hodoníně

31.05.2017

Odloučené pracoviště Hodonín Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo pozemek v Hodoníně společnosti vyrábějící vodárenské a průmyslové armatury.

ÚZSVM převedl Lesům ČR pozemky v přírodní památce Pánov

22.05.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně převedl Lesům České republiky více jak 1,5 ha lesního pozemku v území přírodní památky Pánov a přibližně 0,1 ha navazujících lesních pozemků v ochranném pásmu této přírodní památky.

další aktuality