Úterý, 28. února 2017

Informační materiály

Mapa majetku státu

10.01.2017
Informační brožura Mapa majetku státu detailně analyzuje všechny nemovitosti státu evidované v katastru nemovitostí. Údaje jsou aktuální k roku 2016.

Mapa soudních sporů

10.01.2017
Brožura Mapa soudních sporů přináší informace o právním zastupování státních institucí v majetkových sporech, což je jedna ze základních agend ÚZSVM. Údaje jsou aktuální k 30. 6. 2016.

Komerční centrum U Půjčovny, Praha - leták k aktuálnímu prodeji

10.01.2017
Informační leták k aktuálnímu prodeji komerčního centra U Půjčovny v Praze.

Pexeso ÚZSVM

10.01.2017
Pexeso Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s obrázky nemovitostí ve správě ÚZSVM.

Kuriozity ÚZSVM

10.01.2017
Materiál Kuriozity ÚZSVM přináší nejzajímavější příběhy z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016.

Dislokace - státní úřady mají sídlit v budovách státu

10.01.2017
Brožura k dislokacím mapuje největší úspěchy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při stěhování státních úředníků ze soukromého nájmu do státních budov. Údaje jsou aktuální k roku 2016.

Všeobecný informační leták ÚZSVM

10.01.2017
Všeobecný informační leták o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Data jsou aktuální k roku 2016.

Informační letáky k prodejům

10.01.2017
Informační materiály a letáky Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových k prodejům nemovitostí. Údaje v materiálech jsou aktuální k datu prodeje.