Úterý, 27. června 2017

Informační materiály

Všeobecný informační leták ÚZSVM (English)

05.05.2017
Office for Government Representation in Property Affairs - general information

Mapa administrativních budov státu

01.03.2017
Brožura Mapa administrativních budov státu vypracovaná Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Mapa majetku státu

10.01.2017
Informační brožura Mapa majetku státu detailně analyzuje všechny nemovitosti státu evidované v katastru nemovitostí. Údaje jsou aktuální k roku 2016.

Mapa soudních sporů

10.01.2017
Brožura Mapa soudních sporů přináší informace o právním zastupování státních institucí v majetkových sporech, což je jedna ze základních agend ÚZSVM. Údaje jsou aktuální k 30. 6. 2016.

Pexeso ÚZSVM

10.01.2017
Pexeso Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s obrázky nemovitostí ve správě ÚZSVM.

Kuriozity ÚZSVM

10.01.2017
Materiál Kuriozity ÚZSVM přináší nejzajímavější příběhy z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za minulé roky.

Dislokace - státní úřady mají sídlit v budovách státu

10.01.2017
Brožura k dislokacím mapuje největší úspěchy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při stěhování státních úředníků ze soukromého nájmu do státních budov. Údaje jsou aktuální k roku 2016.

Všeobecný informační leták ÚZSVM

10.01.2017
Všeobecný informační leták o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Data jsou aktuální k roku 2016.

Informační letáky k prodejům

10.01.2017
Informační materiály a letáky Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových k prodejům nemovitostí. Údaje v materiálech jsou aktuální k datu prodeje.