Středa, 18. října 2017

Informační materiály

Všeobecný informační leták

05.10.2017
Obecné informace o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Mapa majetku státu

05.10.2017
Brožura Mapa majetku státu představuje unikátní inventuru nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostní na stát.

Mapa administrativních budov

05.10.2017
Mapa administrativních budov přináší analýzu administrativních státních budov.

Všeobecný informační leták ÚZSVM (English)

05.05.2017
Office for Government Representation in Property Affairs - general information

Mapa soudních sporů

10.01.2017
Brožura Mapa soudních sporů přináší informace o právním zastupování státních institucí v majetkových sporech, což je jedna ze základních agend ÚZSVM. Údaje jsou aktuální k 30. 6. 2016.

Dislokace - státní úřady mají sídlit v budovách státu

10.01.2017
Brožura k dislokacím mapuje největší úspěchy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při stěhování státních úředníků ze soukromého nájmu do státních budov. Údaje jsou aktuální k roku 2016.

Informační letáky k prodejům

10.01.2017
Informační materiály a letáky Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových k prodejům nemovitostí. Údaje v materiálech jsou aktuální k datu prodeje.