Sobota, 29. dubna 2017

odbor Odloučené pracoviště Kladno

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Kladno:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​ 

Adresa:
nám. 17. listopadu 2840
272 01 Kladno
Ředitel:
Ivan Mertlík
Tel.: 312 602 500
E-mail: ivan.mertlik@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Mertlík.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Kladno

Kaple sv. Máří Magdaleny již patří Buštěhradu

23.02.2017

Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo do vlastnictví města Buštěhrad kapli sv. Máří Magdaleny, která je zapsaná na seznamu nemovitých kulturních památek.

ÚZSVM v Kladně prodal byt za 1,2 milionu korun

18.01.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kladně prodal ve výběrovém řízení s následnou aukcí podíl v bytovém družstvu, spojeného s právem nájmu 2+1 v širším centru Kladna. Minimální kupní cena byla stanovena na 670 tisíc korun. Nejvyšší nabídka v listinné podobě činila 1 050 000 korun, v následné aukci se pak částka zvýšila na konečných 1,2 milionu korun. Podíl v bytovém družstvu připadl státu jako odúmrť.

ÚZSVM prodal pozemek, který pomůže revitalizaci koupaliště v Otvovicích

01.12.2016

Pracovníci kladenského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodali městu Otvovice pozemek za 6 tisíc korun. Do získaného pozemku bude umístěno odkanalizování do Zákolanského potoka, což je jeden z nezbytných kroků pro plánovanou rekonstrukci a revitalizaci místního koupaliště.

další aktuality