Pondělí, 21. srpna 2017

odbor Odloučené pracoviště Kladno

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Kladno:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​ 

Adresa:
nám. 17. listopadu 2840
272 01 Kladno
Ředitel:
Ivan Mertlík
Tel.: 312 602 500
E-mail: ivan.mertlik@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Mertlík.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Kladno

Prodej torza starého motocyklu vynesl státu přes osm tisíc korun

15.06.2017

Kladenské pracoviště Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení torzo skútru Manet Tatran 125, který se v letech 1964-1969 vyráběl na Slovensku v Povážských strojírnách a ÚZSVM jej nabyl jako součást dědictví.

Prodej dvou pozemků v Kladně vynesl 4,5 milionu korun

11.05.2017

Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení dva pozemky v rezidenční lokalitě města Kladna o výměře přesahující 6000 m2. Ačkoliv je budoucí využití obou pozemků kvůli územnímu plánu značně omezeno, částka 4,5 milionu korun byla vítězným uchazečem nabídnuta hned v prvním kole výběrového řízení. Zajímavostí lokality je nedaleká železniční zastávka, která má být v budoucnosti přebudována na koncový terminál dlouho plánované rychlodráhy Praha-Kladno. Ta by měla na své trase dopravně obsluhovat i pražské letiště Václava Havla.

Kaple sv. Máří Magdaleny již patří Buštěhradu

23.02.2017

Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo do vlastnictví města Buštěhrad kapli sv. Máří Magdaleny, která je zapsaná na seznamu nemovitých kulturních památek.

další aktuality