Úterý, 27. června 2017

odbor Odloučené pracoviště Kroměříž

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Kroměříž:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​​

Adresa:
Riegrovo nám. 3228/22
767 01 Kroměříž
Ředitel:
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
Tel.: 573 312 201
E-mail: antonin.komenda@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Komenda-Antonín.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Kroměříž

ÚZSVM bezúplatně převedl obci Rusava pozemek u silnice

26.06.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži bezúplatně převedl pozemek o výměře 423 m2 v katastrálním území Rusava. Pozemek byl z důvodu veřejného zájmu převeden do vlastnictví obce Rusava.

ÚZSVM prodal dva pozemky v Rajnochovicích

13.06.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži prodal do vlastnictví fyzické osoby dva pozemky v katastrálním území Rajnochovice.

ÚZSVM převedl Lesům ČR spoluvlastnický podíl na třech pozemcích v Troubkách

12.06.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy České republiky poloviční podíl na třech pozemcích v katastrálním území Troubky.

další aktuality