Neděle, 24. září 2017

Detail nabídky

ostatní movitý majetek

VŘ č. OSU/MV/007/2017 na prodej movitého majetku

Základní informace
VŘ č. OSU/MV/007/2017 na prodej movitého majetku FOTO 2 007-2017,II.jpg
Termín podání nabídek
10.10.2017 08:30
OkresJeseník
Datum zveřejnění nabídky11.09.2017
Popis / Poznámky
POPIS MAJETKU

Herní   konzole  zn.  Sony  PlayStation  3  s 2  ks   ovladačů   (tzv. gamepady),  kamerou   Kinect a   ovladačem   Kinect,  černé   barvy;   herní   ovladač    závodní  volant  s pedály  zn . Trust, v. č. 15121300442, černé barvy; 28 ks různých her určených pro Sony PlayStation na elektronických nosičích v originálních obalech – jedná se o movité věci, jejichž funkčnost, provozuschopnost a kompletnost byla částečně ověřena, stáří nelze přesně určit;

a

digitální   fotoaparát   zn. Panasonic  Lumix,  v. č. UP 5HB019318  s  ministativem,  černé  barvy a stativ zn. Hama, typ STAR CZ,  hnědé  barvy  v černém  plátěném  obalu  s uchem – jedná se o movité věci, jejichž funkčnost, provozuschopnost a kompletnost byla částečně ověřena, stáří nelze přesně určit.

 

Výše uvedené movité věci se nacházejí v areálu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Odloučeného pracoviště Šumperk, referátu Jeseník, ul. Lipovská 12/125, 790 01 Jeseník.

 

 

Vyhlášená minimální kupní cena movitých věcí:

 

Varianta 1

·         herní  konzole  zn.  Sony  PlayStation  3  s  2 ks ovladačů (tzv. gamepady), kamerou Kinect a ovladačem Kinect, černé barvy,

·         herní ovladač – závodní volant s pedály zn. Trust, v. č. 15121300442, černé barvy,

·         28 ks různých her určených pro Sony PlayStation na elektronických nosičích v originálních obalech,

 

celková cena činí dohromady 3.100,- Kč (slovy: třitisícejednosto korun českých).

 

Varianta 2

·         digitální fotoaparát zn. Panasonic Lumix, v. č. UP SHB019318 s ministativem, černé barvy,

·         stativ zn. Hama, typ STAR CZ, hnědé barvy v černém plátěném obalu s uchem,

 

celková cena činí dohromady 950,- (slovy: devětsetpadesát korun českých).

 

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěOstrava
Odloučené pracovištěreferát Jeseník
AdresaLipovská 125, 790 01 Jeseník
Odpovědná osobaElena Hazuchová, Ing. Ivana Tejchmanová
Telefon584458745, 584458740
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěOstrava
Odloučené pracovištěŠumperk
AdresaM. R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy