Sobota, 29. dubna 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Libeň
Budovy-stavby

Libeň prodej ve VŘ s aukcí - id. 85/752 poz. parc.č. 2696 a 2697- s bud. č.p. 1074

Základní informace
Libeň prodej ve VŘ s aukcí - id. 85/752 poz. parc.č. 2696 a 2697- s bud. č.p. 1074 SAM_7781_1.jpg SAM_7785_1.jpg
Minimální kupní cena
3 221 260 Kč
Termín podání nabídek
22.05.2017 10:00
OkresPraha
ObecPraha
Katastrální územíLibeň
Číslo popisné1074
UliceHorovo náměstí
Část obceLibeň
Výměra941
Podlaží6NP
Datum zveřejnění nabídky21.04.2017
Vlastnický podíl státu85/752
Popis / Poznámky
Spoluvlastnický podíl ve výši 85/752:  

·           pozemku parc. č. 2696, v katastru nemovitostí veden s výměrou 124 m², zahrada, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond

·           pozemku parc. č. 2697, v katastru nemovitostí veden s výměrou 282 m², zastavěná plocha
a nádvoří, památkově chráněné území

součástí je stavba: Libeň, č.p. 1074, bydlení

stavba stojí na pozemku parc. č.: 2697

 

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1294, pro kat. území Libeň, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Prodávaný majetek se nachází na adrese Horovo náměstí a je dobře dosažitelný PID – tramvaj (zastávka Stejskalova). Pozemky jsou rovinné. Pozemek parc. č. 2697 je z velké části zastavěn budovou č. p. 1074, zbytek je upraven zpevněnou plochou. Pozemek parc. č. 2696 je upraven travnatým porostem. Obytný dům č.p. 1074 lichoběžníkového půdorysu je umístěný v řadové zástavbě na Horově náměstí, dům má 6 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. V domě je 6 bytů o dispozici 2+1 a 5 bytů o dispozici 3+1. V suterénu jsou sklepní prostory a nebytový prostor o dispozici 2+kk. Vytápění je lokální (plynová kamna v jednotlivých bytech a nebytovém prostoru), otopná tělesa jsou deskové plechové radiátory s termoventily. Zdrojem teplé užitkové vody jsou lokální plynové kotle. Dům je napojen na přípojku veřejného vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektro. Budova byla kolaudována v roce 1920 (uvažované stáří budovy 96 let),od té doby prošla několika úpravami a rekonstrukcemi. Celkový stavebně technický stav budovy je udržovaný.
 

Prodávaný majetek je užíván na základě 11 nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou. Správu bytového domu vykonává většinový spoluvlastník.

 

Pozemek parc. č. 2697 v k.ú. Libeň, obec Praha, zasahuje do ochranného pásma pražské památkové rezervace, ochranného pásma s výškovým omezením staveb letiště Kbely, ochranného pásma podzemních vedení VN a do podzemního vedení NN. Pozemek parc. č. 2696 v k.ú. Libeň, obec Praha, zasahuje do ochranného pásma pražské památkové rezervace
a ochranného pásma s výškovým omezením staveb letiště Kbely.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy čp. 1074 dle zákona č. 406/2000 Sb. se nevyžaduje, protože je prodáván pouze spoluvlastnický podíl předmětného majetku.


Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěHlavní město Praha
AdresaÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2 - Nové Město 128 000
Odpovědná osobaIng. Marek Mocek
Telefon225 776 797
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěHlavní město Praha
AdresaÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2 - Nové Město 128 000 Pro osobní doručení na podatelnu - Územní pracoviště Praha, vstup na adrese: Rašínovo nábřeží 390/44, 128 00 Praha 2
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy