Úterý, 17. října 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Tehov
Budovy-stavby

Tehov - areál Brodský - VEŘEJNÁ DRAŽBA

Základní informace
Tehov - areál Brodský - VEŘEJNÁ DRAŽBA foto 2.jpg foto 3.jpg foto 4.jpg foto 5.jpg foto 6.jpg foto 7.jpg foto 8.jpg foto 9.jpg
Minimální kupní cena
3 100 000 Kč
Termín podání nabídek
15.11.2017 11:00
OkresBenešov
ObecTehov
Katastrální územíTehov
Číslo popisné48
Výměra5148
Datum zveřejnění nabídky12.10.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Předmět dražby tvoří:
Nemovité věci, zapsané na listu vlastnictví č. 60000, vedeném pro katastrální území Tehov, obec Tehov, okres Benešov, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov, a to:

Pozemky

-          parcela č. st. 148 o výměře 118 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 148,

-          parcela č. st. 149 o výměře 410 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 149,

-          parcela č. st. 150 o výměře 80 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Tehov č.p. 48, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 150,

-          parcela č. st. 151 o výměře 20 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 151,

-          parcela č. 1569/228 o výměře 1273 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,

-          parcela č. 1569/229 o výměře 737 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň,

-          parcela č. 1569/230 o výměře 329 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň,

-          parcela č. 1569/231 o výměře 205 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň,

-          parcela č. 1569/232 o výměře 238 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň,

-          parcela č. 1569/233 o výměře 1738 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň,

včetně všech součástí a příslušenství, kterými jsou zejména stavby na pozemcích parc. č. st. 148, st. 149, st. 150 a st. 151, dále chatka montovaná, nezapsaná v katastru nemovitostí, odpadní jímka, veřejné osvětlení, část kabelové přípojky elektro NN, část vodovodní přípojky, vnitroareálové rozvody elektrické energie, vody a kanalizace, zpevněné plochy, oplocení včetně vrat a vrátek a trvalé porosty.

 

Popis předmětu dražby  a její podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce - viz příloha.

 

 
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěStřední Čechy
Odloučené pracovištěBenešov
AdresaPoštovní 2079,256 01 Benešov
Odpovědná osobaIng. Aneta Olišarová
Telefon317 755 336
Adresa pro podání nabídky
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy