Středa, 26. července 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Střížovice u Ústí nad Labem
Budovy-stavby

VŘ - k.ú. Střížovice pozemek se zemědělskou stavbou

Základní informace
VŘ - k.ú. Střížovice pozemek se zemědělskou stavbou
Minimální kupní cena
152 000 Kč
Termín podání nabídek
23.08.2017 09:00
OkresÚstí nad Labem
ObecChlumec
Katastrální územíStřížovice u Ústí nad Labem
Výměra475
Datum zveřejnění nabídky14.07.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Předmětné pozemky se nacházejí v  jižní části Střížovic mezi Ústím nad Labem a Chlumcem.  Stavba, která je součástí pozemku p. č. 18, je částečně podsklepená, má jedno nadzemní podlaží a velký půdní prostor. Technický stav stavby je téměř havarijní – zatéká střechou, částečně shnilý krov, dřevěné schody jsou prolomené, střešní krytina místy chybí. K dispozici je pravděpodobně jen přípojka elektro, není však známo, zda je funkční. Přístup k prodávanému majetku je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků, když v této souvislosti nebylo zjištěno žádné smluvní ujednání ve věci přístupu přes cizí pozemky. Objekt není vyklizen - podmínkou převodu je i převzetí movitých věcí bez hodnoty nacházejících se uvnitř stavby.

 

Z hlediska platné Změny č. 1 ÚPnSÚ Chlumec ze dne 19. 9. 2001 se pozemky nacházejí v zastavěném území obce a jsou vedeny jako plocha „Smíšené venkovské území“.

Vyjádření Městského úřadu Chlumec z  hlediska zařazení pozemků dle územního plánu a úplná znění vyjádření oslovených správců sítí jsou k dispozici k nahlédnutí u vyhlašovatele.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy bez čp/če, zem. stavba, která je součástí pozemku
p. č. 18,  dle zákona č. 406/2000 Sb. není vyžadován, protože budova splňuje podmínky pro výjimku dle ustanovení § 7a odst. 5 tohoto zákona.

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěÚstí nad Labem
AdresaÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem Mírové náměstí 36 400 01 Ústí nad Labem
Odpovědná osobaAndrea Zimová
Telefon416921520
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěÚstí nad Labem
AdresaMírové náměstí 36,400 01 Ústí nad Labem
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy