Čtvrtek, 19. ledna 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Vtelno
Budovy-stavby

VŘ Vtelno, st.p.č. 34/2 včetně stavby bez čp/če, p.p.č. 52/2

Základní informace
VŘ Vtelno, st.p.č. 34/2 včetně stavby bez čp/če, p.p.č. 52/2 FOTO 2.jpg FOTO 3.jpg Ortofotomapa.jpg
Minimální kupní cena
994 500 Kč
Termín podání nabídek
06.02.2017 09:00
OkresMost
ObecMost
Katastrální územíVtelno
Číslo popisné34/2, 52/2
UliceMostecká
Část obceVtelno
Výměra866
Podlaží1
Datum zveřejnění nabídky09.01.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Nemovité věci – pozemek, st.p.č. 34/2 a pozemek, p.p.č. 52/2 se nachází v městské čtvrti Vtelno. Jedná se o pozemky ve funkčním celku, jejichž součástí je budova bez čp/če – klubovna mysliveckého sdružení, dále stodola a příslušenství staveb – venkovní úpravy (zděné oplocení s vraty, zpevněná plocha, přípojky inženýrských sítí a venkovní schody). Objekt je situován ve střední části Vtelna (dnes jihovýchodní okrajová část města Mostu, oddělená od města jihovýchodním obchvatem) v sousedství místního obchodu. Objekt je přístupný z místní živičné komunikace, je připojen na místní rozvod vody, kanalizace, plynu a elektrické energie. Budova bez čp/če na pozemku, st.p.č. 34/2 je samostatně stojící přízemní zděný dům s nevyužitým podkrovím, nepodsklepený. Stodola je samostatně stojící přízemní zděná stavba se sedlovou střechou s nevyužitým podkrovím, nepodsklepená.

Hlavní budova bez čp/če na pozemku, st.p.č. 34/2 byla původně hospodářská stavba pro zemědělské účely, v roce 1986 rekonstruována k jinému účelu využití, jako klubovna mysliveckého sdružení, ostatní stavby tvoří příslušenství hlavní stavby. Předmětem prodeje nejsou movité věci nacházející se v prodávaném objektu. Prodávané nemovité věci se nacházejí v památkově chráněném území a část pozemku st.p.č. 34/2 se nachází v prostoru archeologického naleziště. K nemovitým věcem je zřízeno věcné břemeno na dobu neurčitou: Věcné břemeno: právo jízdy – oprávnění pro pozemek, st.p.č. 34/1, povinnost k pozemkům st.p.č 34/2 a p.p.č. 52/2. Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. ve svém písemném vyjádření sdělila, že v zájmovém území se nachází provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. Dle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se v zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍŤ NN. V zájmovém území se nachází síť elektrotechnických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, bude kupujícímu předán při podpisu kupní smlouvy.

 


Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěChomutov
AdresaT. G. Masaryka 1744,430 02 Chomutov
Odpovědná osobap. Babáková
Telefon474 637 765
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěChomutov
AdresaMírové náměstí 36,400 01 Ústí nad Labem
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy