Sobota, 27. května 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Hradec Králové
Pozemky

HMSU/011/2017:Spoluvl. podíl 7/30 k pozemku st.p.č. 261/2 o celk. výměře 107 m2, k.ú. Hradec Králové

Základní informace
HMSU/011/2017:Spoluvl. podíl 7/30 k pozemku st.p.č. 261/2 o celk. výměře 107 m2, k.ú. Hradec Králové mapa.png
Minimální kupní cena
152 000 Kč
Termín podání nabídek
16.06.2017 09:00
ObecHradec Králové
Katastrální územíHradec Králové
Parcelní čísloSpoluvl. podíl 7/30 k pozemku st.p.č. 261/2;
Výměra107
Datum zveřejnění nabídky18.05.2017
Vlastnický podíl státu7/30
Popis / Poznámky
·     Spoluvlastnický podíl v rozsahu 7/30 k pozemku stavební parcela č. 261/2 o celkové výměře 107 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - společný dvůr, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka, pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci, zapsaný na listu vlastnictví č. 9888 pro katastrální území Hradec Králové, obec Hradec Králové, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, včetně všech součástí, tj. zejména trvalých porostů a oplocení.

Prodávaný majetek se nachází v historickém centru Hradce Králové, v prostoru mezi Malým náměstím a Kavčím pláckem, za penzionem Amátka. Na pozemku je travnatá plocha a 2 jehličnaté stromy.  Zděné oplocení na hranici parcel st. p. č. 261/2 a p. p. č. 104/5 je městským opevněním – úsek horní městské hradby, úsek parkánové hradby. Jedná se o nemovitou kulturní památku evidovanou na pozemku st. p. č. 261/2. V místě jsou kompletní inženýrské sítě, přístup je po komunikaci se zpevněným povrchem. 
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěHradec Králové
AdresaHorova 180,502 06 Hradec Králové
Odpovědná osobap. Skořepová
Telefon495 853 489
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěHradec Králové
AdresaHorova 180,502 06 Hradec Králové
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy