Úterý, 17. října 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Stranný
Pozemky

k.ú. Stranný, podíl id. 1/15 pozemku parc. č. 272/128

Základní informace
k.ú. Stranný, podíl id. 1/15 pozemku parc. č. 272/128
Minimální kupní cena
6 000 Kč
Termín podání nabídek
08.11.2017 08:30
OkresBenešov
ObecStranný
Katastrální územíStranný
Parcelní čísloparc. č. 272/128
Výměra1300
Datum zveřejnění nabídky12.10.2017
Vlastnický podíl státu1/15
Popis / Poznámky

​Předmětem prodeje ve výběrovém řízení je následující majetek:


Podíl id. 1/15 pozemku:

-  parcela č. 272/128, výměra dle katastru nemovitostí 1300 m2, druh pozemku – orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

zapsaný na listu vlastnictví 52 pro kat. území Stranný, obec Stranný, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov.

Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce Stranný a je součástí většího půdního celku. Pozemek je užíván k zemědělským účelům zemědělským podnikatelem Miroslavem Javůrkem, a to na základě Smlouvy o pachtu zemědělské půdy č. UZSVM/SBN/5097/2016-SBNM ze dne   27. 10. 2016, uzavřené na dobu určitou do konečného naložení s propachtovaným majetkem, nejpozději do 30. 9. 2018. Územním plánem obce Stranný je pozemek veden v kategorii plochy zemědělské s navrhovaným stavem plochy ZPF s omezeným hospodařením (protierozní opatření).

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěStřední Čechy
Odloučené pracovištěBenešov
AdresaPoštovní 2079,256 01 Benešov
Odpovědná osobaHana Vilímková, DiS.
Telefon317 755 335
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěStřední Čechy
Odloučené pracovištěBenešov
AdresaPoštovní 2079,256 01 Benešov
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy