Úterý, 17. října 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Třebešice u Divišova
Pozemky

k.ú. Třebešice u Divišova, podíl id. 1/3 pozemku parc. č. 481/8 a pozemek parc. č. 492/1

Základní informace
k.ú. Třebešice u Divišova, podíl id. 1/3 pozemku parc. č. 481/8 a pozemek parc. č. 492/1 ppč. 481_8a.jpg ppč. 492_1.jpg ppč. 492_1a.jpg
Minimální kupní cena
9 000 Kč
Termín podání nabídek
08.11.2017 10:00
OkresBenešov
ObecTřebešice
Katastrální územíTřebešice u Divišova
Parcelní číslopodíl id. 1/3 pozemku parc. č. 481/8 a pozemek parc. č. 492/1
Datum zveřejnění nabídky12.10.2017
Vlastnický podíl státu1/3 a 1/1
Popis / Poznámky

​Předmětem prodeje ve výběrovém řízení je následující majetek:


Podíl id. 1/3 pozemku:

-  parcela č. 481/8, výměra dle katastru nemovitostí 889 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace

zapsaný na listu vlastnictví 93 pro kat. území Třebešice u Divišova, obec Třebešice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov.

Pozemek:

-  parcela č. 492/1, výměra dle katastru nemovitostí 177 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace

zapsaný na listu vlastnictví 60000 pro kat. území Třebešice u Divišova, obec Třebešice,  v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov.

 

 

Předmětné pozemky se nacházejí západně od obce Třebešice mimo zastavěné obce a jsou součástí většího půdního celku. Ve skutečnosti se na nich

nenachází žádný druh komunikace. Pozemky jsou zčásti užívány k zemědělským účelům DZS Struhařov, a.s., a to na základě smlouvy o pachtu zemědělské půdy č. UZSVM/SBN/4241/2016-SBNM ze dne 21. 9. 2016, uzavřené na dobu určitou do doby konečného naložení s předmětným majetkem, nejpozději do 30. 9. 2018.

 

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěStřední Čechy
Odloučené pracovištěBenešov
AdresaPoštovní 2079,256 01 Benešov
Odpovědná osobaHana Vilímková, DiS.
Telefon317 755 335
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěStřední Čechy
Odloučené pracovištěBenešov
AdresaPoštovní 2079,256 01 Benešov
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy