Pátek, 20. ledna 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Žichlice u Modlan
Pozemky

VŘ č. UTP/053/2016 s násl. aukcí - prodej pozemku p.p.č. 115/2 k.ú. Žichlice u Modlan, obec Modlany

Základní informace
VŘ č. UTP/053/2016 s násl.  aukcí - prodej pozemku p.p.č. 115/2 k.ú. Žichlice u Modlan, obec Modlany LV 60000 str. 1.jpg LV 60000 str. 2.jpg ortofotomapa.jpg snímek KM.jpg
Minimální kupní cena
2 643 000 Kč
Termín podání nabídek
01.02.2017 09:00
OkresTeplice
ObecModlany
Katastrální územíŽichlice u Modlan
Parcelní číslop.p.č. 115/2
Výměra13169
Datum zveřejnění nabídky09.01.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Pozemek se nachází v okrajové jižní části obce Modlany. Pozemek je rovinatý a není oplocený. Na pozemku nestojí žádné stavby, nevyskytují se žádné venkovní úpravy ani trvalé porosty.

·           Dle sdělení obce Modlany – Předmětný pozemek byl zařazen do změny č. 1 územně plánovací dokumentace obce Modlany jako lokalita Z1/R17. Lokalita rozšiřuje zastavitelné území obce, především východním směrem k rekultivacím, jejichž napojení na původní terén není zcela zdařilé, rozšíření urbanizace pomůže zacelit ránu způsobenou těžbou. Lokalita R17 se nachází v koridoru VRT Berlín-Praha v podpovrchovém úseku.

·           Vyjádření Báňského úřadu - dle vyjádření obvodního Báňského úřadu – předmětný pozemek neleží v žádném dobývacím prostoru.

·           Předmětný pozemek je součástí půdního bloku 0804/1 pro právnickou osobu.

·           Na předmětný pozemek je v současné době uzavřena nájemní smlouva s platností do 30.11.2020 - provozování zemědělské prvovýroby.    

 

Vyjádření k existenci inženýrských sítí na předmětném pozemku:

·         CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) – v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo.

·         ČEZ Distribuce, a.s. – v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu“ Podzemní síť-síť NN-střet“.

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěTeplice
AdresaHusitská 1071/2,415 02 Teplice
Odpovědná osobaPetra Rozlílková
Telefon417516236
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěTeplice
AdresaHusitská 1071/2,415 02 Teplice
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy