Pátek, 20. ledna 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Bystřany
Pozemky

VŘ č. UTP/055/2016 s násl. aukcí - prodej pozemku p.č. 209/2 k.ú. a obec Bystřany

Základní informace
VŘ č. UTP/055/2016 s násl. aukcí - prodej pozemku p.č. 209/2 k.ú. a obec Bystřany 1) Foto.jpg 2) Foto.jpg LV 60000.jpg Snímek KM.jpg
Minimální kupní cena
36 500 Kč
Termín podání nabídek
01.02.2017 10:45
OkresTeplice
ObecBystřany
Katastrální územíBystřany
Parcelní číslop.č. 209/2
Výměra261
Datum zveřejnění nabídky09.01.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Předmětný pozemek je částečně využíván jako parkovací místo, jelikož z části přímo navazuje na plochu komunikace na pozemku p.č. 209/1, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Další část je zeleň, na které jsou vysázeny i okrasné stromy. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území obce Bystřany, kde část pozemku je v ploše komunikace a část pozemku v ploše pro zařízení technické infrastruktury. Část pozemku je využita jako parkovací stání a část zeleň. Úřadem bylo vydáno dopisem ze dne 29.03.2010 pro Obec Bystřany souhlasné vyjádření k umístění vítacích cedulí, které se předmětného pozemku dotýkají.

V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. Dále se zde nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (metalický kabel) nebo její ochranné pásmo a v uvedeném pozemku je umístěn též vodovodní řad rozváděcí LT 200 společnosti SVS, a.s.

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěTeplice
AdresaHusitská 1071/2,415 02 Teplice
Odpovědná osobaKatařina Vildová
Telefon417516345
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěTeplice
AdresaHusitská 1071/2,415 02 Teplice
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy