Sobota, 27. května 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Ústí nad Labem
Pozemky

VŘ - k.ú. Ústí nad Labem - p.p.č. 935/5 a 935/9

Základní informace
VŘ - k.ú. Ústí nad Labem - p.p.č. 935/5 a 935/9
Minimální kupní cena
26 880 Kč
Termín podání nabídek
20.06.2017 09:00
OkresÚstí nad Labem
ObecÚstí nad Labem
Katastrální územíÚstí nad Labem
UliceEmy Destinové
Výměra56
Datum zveřejnění nabídky19.05.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Předmětné pozemky jsou cca 1 km od širšího centra města Ústí nad Labem, v ulici Emy Destinové. Pozemky jsou volně přístupné, nezastavěné. Ve veřejném seznamu (v KN) nejsou evidována žádná věcná břemena, ve skutečnosti je dle sdělení správců sítí v pozemcích uloženo vedení páteřní parokondenzátní trasy potrubí DN 700/250, dále se v blízkosti p.p.č. 935/5 nachází plynárenské zařízení (NTL), a zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a to vodovodní řad a kanalizační stoka.
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěÚstí nad Labem
AdresaÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem Mírové náměstí 36 400 01 Ústí nad Labem
Odpovědná osobaMarie Buřičová
Telefon416921522
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěÚstí nad Labem
AdresaMírové náměstí 36,400 01 Ústí nad Labem
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy