Středa, 26. července 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Podivín
Pozemky

VŘ s aukcí č. BBV/50/2017 - prodej pozemků parcela č. 2870 a 2876 v k.ú. Podivín

Základní informace
VŘ s aukcí č. BBV/50/2017 -  prodej pozemků parcela č. 2870 a 2876 v k.ú. Podivín fotodokumentace1.jpg fotodokumentace2.jpg katastrální mapa1.jpg ortofotomapa1.jpg ortofotomapa2.jpg
Minimální kupní cena
200 000 Kč
Termín podání nabídek
08.08.2017 12:00
OkresBřeclav
ObecPodivín
Katastrální územíPodivín
Parcelní číslo2870,2876
Výměra10852
Datum zveřejnění nabídky18.07.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
​Uvedené pozemky jsou umístěny mimo zastavěné území a nejsou určeny k zastavění. Pozemky jsou rovinaté, nenachází se na nich žádný vodní tok dle CEVT. Na předmětných pozemcích se nacházejí převážně náletové dřeviny, jako jsou olše, vrby, ptačí zob, růže. Přístup na pozemky je z částečně zpevněné účelové komunikace, případně přes nezpevněné komunikace a sousední pozemky.
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěBřeclav
Adresanáměstí T. G. Masaryka 42/3,690 15 Břeclav
Odpovědná osobaMiroslava Rajchmanová
Telefon519 311 552
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěBřeclav
Adresanáměstí T. G. Masaryka 42/3,690 15 Břeclav
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy