Sobota, 29. dubna 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Hodonín
Pozemky

VŘ s aukcí č. BHO/019/2017 - prodej pozemku v k.ú. Hodonín

Základní informace
VŘ s aukcí č. BHO/019/2017 -  prodej pozemku v k.ú. Hodonín foto1.jpg foto2.jpg katastrální mapa.jpg
Minimální kupní cena
91 200 Kč
Termín podání nabídek
16.05.2017 08:00
OkresHodonín
ObecHodonín
Katastrální územíHodonín
Parcelní číslo2212/20
Výměra1069
Datum zveřejnění nabídky20.04.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Pozemek pozemková parcela č. 2212/20 je veden jako ostatní plocha-neplodná půda; je situován v blízkosti ramene řeky Moravy "Salajka", v okrajové části města. Pozemek je zarostlý náletovými keři a stromy. Část pozemku o výměře 267 m2 je užívána fyzickou osobou jako zahrádka.  Přes pozemek vede dálkový optický kabel a potrubí (záložní struskosvod ČEZ a.s. Elektrárna Hodonín. Na pozemku se nachází nadzemní vedení VVN 110 Kv . Pozemek se nachází v záplavovém území Q100, v aktivní zóně záplavového území, částečně zasahuje do ochranného pásma dráhy a vlečky. Pozemek je přístupný pouze přes pozemky sousedních vlastníků. 
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěHodonín
AdresaŠtefánikova 28,695 01 Hodonín
Odpovědná osobaMartina Konečná
Telefon518 398 442
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěHodonín
AdresaŠtefánikova 28,695 01 Hodonín
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy