Úterý, 17. října 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Hodonín
Pozemky

VŘ s aukcí č. BHO/041/2017 - prodej pozemků v k.ú. Hodonín

Základní informace
VŘ s aukcí č. BHO/041/2017 -  prodej pozemků v k.ú. Hodonín foto1.jpg foto2.jpg katastrální mapa.jpg ortofotomapa2.jpg
Minimální kupní cena
100 900 Kč
Termín podání nabídek
07.11.2017 09:00
OkresHodonín
ObecHodonín
Katastrální územíHodonín
Parcelní číslo1228/14, 1228/16, 1228/18, 1228/21
Výměra1752
Datum zveřejnění nabídky13.10.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Pozemky leží v nezastavěném území v severovýchodní okrajové části města Hodonín, v odloučené lokalitě Pastvisko. Jedná se o úzké pásy pozemků obdélníkového tvaru zarostlé náletovými travinami a dřevinami bez hospodářského významu. Pozemky prochází ropovod a produktovod.  Do pozemků parc.č. 1228/16, 1228/18 a 1228/21 zasahuje ochranné pásmo nadzemního vedení VN a přes pozemky parc.č. 1228/18 a 1228/21 vede trasa nadzemního vedení el. energie VN - E.ON Distribuce, a s. V případě pochybností ohledně příp. uložení inženýrských sítí, poskytnou informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci technických sítí. Na pozemcích je evidováno omezení vlastnického práva, kterým je věcné břemeno - povinnost strpět výkon práva provozovatele vedení vstupovat a vjíždět při stavbě, provozování, opravách, změnách nebo odstraňování vedení na pozemky dle ZPMZ 4330 a odstraňovat a oklešťovat stromoví překážející vedení  pro ČEPRO a.s.  Pozemek parc.č. 1228/21 leží z části v dobývacím prostoru "Hodonín V".
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěHodonín
AdresaŠtefánikova 28,695 01 Hodonín
Odpovědná osobaMartina Konečná
Telefon518 398 442
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěHodonín
AdresaŠtefánikova 28,695 01 Hodonín
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy