Neděle, 20. srpna 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Postřelná
Pozemky

Výběrové řízení s aukcí č. UCL/049/2017 nemovitý majetek v k. ú. Postřelná

Základní informace
Výběrové řízení s aukcí č. UCL/049/2017 nemovitý majetek v k. ú. Postřelná foto 419_1.jpg foto 631_1.jpg katastrální mapa 384_9,10.jpg katastrální mapa 419_1.jpg katastrální mapa 631_1.jpg ortofoto 384_9,10.jpg ortofoto 419_1.jpg ortofoto 631_1.jpg
Minimální kupní cena
185 540 Kč
Termín podání nabídek
06.09.2017 12:30
OkresČeská Lípa
ObecJablonné v Podještědí
Katastrální územíPostřelná
Parcelní číslo384/9, 384/10, 419/1, 631/1
Výměra5208
Datum zveřejnění nabídky09.08.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky

Jedná se o vyhlášení výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku pozemkových parcel č. 384/9, č. 384/10, č. 419/1 a č. 631/1 o celkové výměře 5 208 m2 v  katastrálním území Postřelná. Výběrové řízení je vyhlášeno v termínu od 9. 8. 2017 do 6. 9. 2017.


Pozemková parcela č. 384/9 se nachází jižně od intravilánu města Jablonné v Podještědí, v katastrálním území Postřelná. Pozemková parcela má mírně svažitý čtvercový tvar. Je součástí půdního bloku č. 9303/2, vedeného v evidenci zemědělské půdy. Na půdním bloku č. 9303/2 jsou louky, které pro zemědělské účely užívá společnost Děčínská zemědělská a.s. na základě uzavřené pachtovní smlouvy. Přístup a příjezd je z parcely č. 942/1 ve vlastnictví společnosti Děčínská zemědělská a.s. 


 Pozemková parcela č. 419/1 se nachází v nezastavěném území severozápadně od intravilánu místní části Postřelná, je mírně svažitá, úzkého nepravidelného tvaru. Zasahuje výměrou 2 201 m² do půdního bloku č. 9303/2 vedeného v evidenci zemědělské půdy, kterou pro zemědělské účely užívá společnost Děčínská zemědělská a. s. na základě uzavřené pachtovní smlouvy. Zbylá část o výměře 126 m² není užívána, je částečně zarostlá nálety bez hospodářského významu a není předmětem pachtovní smlouvy. Přístup a příjezd je z parcel č. 422/5, č. 422/4
a č. 419/3 ve vlastnictví společnosti Děčínská zemědělská a.s. 

 

Pozemková parcela č. 384/10 se nachází v zastavěném území severozápadně od místní části Postřelná, je rovinná ve tvaru úzkého obdélníku. Je pouze z nepatrné části součástí půdního bloku č. 9303/2 vedeného v evidenci zemědělské půdy. Užívá společnost Děčínská zemědělská a.s. společně s p. č. 384/9 na základě uzavřené pachtovní smlouvy. Přístup a příjezd je z parcely
č. 942/1 ve vlastnictví společnosti Děčínská zemědělská a.s. 

 

Pozemková parcela č. 631/1 se nachází v nezastavěném území jižně od místní části Postřelná, je mírně svažitá, úzkého dlouhého tvaru. Zasahuje výměrou 132 m² do půdního bloku č. 6601/21 vedeného v evidenci zemědělské půdy, kterou pro zemědělské účely užívá společnost Děčínská zemědělská, a. s. na základě uzavřené pachtovní smlouvy. Zbylá část o výměře 453 m² není užívána a není předmětem pachtu. Ve skutečnosti tvoří neudržované a neprořezávané trvalé porosty náletového typu, hospodářsky nevyužitelné (převážně olše, habr, akát ap., v kategorii lesních porostů na nelesním pozemku), nemají charakter hospodářského lesa. Přístup a příjezd je z parcely č. 632/1 ve vlastnictví společnosti Děčínská zemědělská a.s. 

 

Podle územního plánu jsou p. č. 384/9 a p. č. 384/10 v zastavitelném území s funkčním využitím plochy zemědělské výroby. Pozemky p. č. 419/1 a p. č. 631/1 jsou mimo současně zastavěné, ale i zastavitelné území s funkčním využitím plochy veřejné, doprovodné a ostatní zeleně.   

 

Dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services a.s., GasNet s.r.o., CETIN a.s. a SčVK a.s. nedojde v zájmovém prostoru ke střetu se sítěmi výše uvedených organizací.

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěČeská Lípa
AdresaDěčínská 389,470 01 Česká Lípa
Odpovědná osobaJana Klásková
Telefon487885144
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěČeská Lípa
AdresaDěčínská 389,470 01 Česká Lípa
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy