Neděle, 24. září 2017

odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Nový Jičín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Husova 1079/11
741 01 Nový Jičín
Ředitel:
Ing. Jan Hlisnikovský
Tel.: 556 787 101
E-mail: jan.hlisnikovsky@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hlisnikovský.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Nový Jičín

Majitelé dvou rodinných domů v Odrách si mohou konečně zvelebovat své zahrady

22.09.2017

Až katastrální úřad při probíhající obnově katastrálního operátu v katastrálním území Odry zjistil, že u jednoho pozemku zasahujícího hned do dvou oplocených zahrad s rodinnými domky fyzických osob není evidován údaj o vlastnictví. Po prošetření vlastnického vztahu ho v rámci opravy chyby v katastru nemovitostí zapsal na list vlastnictví Okresního úřadu Nový Jičín.

ÚZSVM prodal stavební pozemek v turisticky vyhledávané lokalitě ve Starém Jičíně

20.09.2017

Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení s následnou aukcí, kterého se zúčastnili dva zájemci, za kupní cenu ve výši 78 777 Kč stavební pozemek o výměře 1021 m2 v katastrálním území Heřmanice u Polomi. Jedná se o součást turisticky navštěvované obce Starý Jičín, jejíž nejvýznamnější historickou památkou je zřícenina hradu Starý Jičín.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodal pozemek pod stodolou

20.09.2017

Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Olomouci prodalo v obci Jívová pozemek zastavěný stodolou ve vlastnictví fyzických osob.

další aktuality