Středa, 26. července 2017

odbor Kontroly

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 

  • komplexně zajišťuje a organizuje činnosti nezbytné pro plnění úkolů v oblasti výkonu interního auditu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v podmínkách Úřadu;
  • zpracovává zápisy z provedených kontrol, podává návrhy na opatření ke zlepšení činnosti a k odstranění případných zjištěných nedostatků;
  • na základě průběžného vyhodnocování vnitřního kontrolního systému zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol Úřadu a dále vypracovává stanoviska, odborné analýzy; v rámci prováděných auditů provádí inspekční činnost se zaměřením na identifikaci rizik spojených s řízením a správou Úřadu, vyhledává příčiny negativních jevů;sleduje a vyhodnocuje dodržování povinností, pravidel a postupů stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy Úřadu v oblasti veřejných zakázek;
  • spolupracuje s odbornými útvary Úřadu v oblasti boje proti korupci a zajišťování úkolů vyplývajících z plnění interního protikorupčního programu Úřadu .
​​Ředitelka odboru :
PhDr. Petra Skalická
Tel.: 225 776 266
E-mail: petra.skalicka@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Skalická.pdf

Přímo řízené útvary: