Úterý, 17. října 2017

odbor Odloučené pracoviště Opava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Opava a Bruntál:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Praskova 194/11
746 55 Opava
Ředitelka:
Ing. Petra Rašková
Tel.: 553 690 100
E-mail: petra.raskova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Raskova.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Opava

Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce Chlebičov

10.10.2017

Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Opavě do vlastnictví obce Chlebičov pozemek o výměře 1 851 m².

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky obci Stěbořice

19.09.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě převedl obci Stěbořice na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem čtyři pozemky, které jsou vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Celková účetní hodnota pozemků činí 183 169 korun. Celková výměra pozemků je 1 696 m2.

Pracovnici opavského pracoviště ÚZSVM svépomocí zlikvidovali černou skládku

19.09.2017

Opavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)vlastními silami zlikvidovalo černou skládku, kterou zjistilo při pravidelných kontrolách pozemků. Jednalo se o černou skládku na pozemku v katastrálním území Vávrovice.

další aktuality