Středa, 18. října 2017

Z činnosti Územního pracoviště Ostrava

ÚZSVM zlikvidoval maketu střelné zbraně

18.10.2017
ÚZSVM zlikvidoval maketu střelné zbraně
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal maketu střelné zbraně a zásobník s plastovými kuličkami. Majetek propadl státu v trestním řízení na základě rozsudku soudu dle trestního zákoníku.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek pod komunikací Olomouckému kraji

13.10.2017
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek pod komunikací Olomouckému kraji
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově bezúplatně převedl Olomouckému kraji nově vzniklý pozemek o výměře 15 m2 v Přerově – Čekyni. Jedná se o pozemek, který je zastavěn tělesem silnice II. třídy. Pozemek bude využit pro výstavbu kanalizace.

ÚZSVM prodal pozemky v Olomouci k výstavbě nového úseku tramvajové trati

13.10.2017
ÚZSVM  prodal pozemky v Olomouci k výstavbě nového úseku tramvajové trati
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci prodal šest pozemků v Olomouci za téměř 10 milionů korun.

ÚZSVM předal SPÚ pozemek ve Valašském Meziříčí

11.10.2017
ÚZSVM předal SPÚ pozemek ve Valašském Meziříčí
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně předalo Státnímu pozemkovému úřadu pozemek ve Valašském Meziříčí o výměře 7 107 m2. Účetní hodnota převáděného pozemku činila 2 842,80 korun. Pozemek, který je v současné době užíván k zemědělské činnosti soukromým subjektem, připadl do správy ÚZSVM jako odúmrť.

ÚZSVM předal Státnímu pozemkovému úřadu více jak 2 hektary orné půdy

11.10.2017
ÚZSVM předal Státnímu pozemkovému úřadu více jak 2 hektary orné půdy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně předal Státnímu pozemkovému úřadu celkem osm pozemků v katastrálním území Petřvald u Nového Jičína v celkové účetní hodnotě 395 210 korun a celkové výměře 22 322 m2.

ÚZSVM prodal majetek po zaniklém státním subjektu

11.10.2017
ÚZSVM prodal majetek po zaniklém státním subjektu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Olomouci prodal ve výběrovém řízení s následnou aukcí majetek po zaniklém státním subjektu a přispěl tak do státního rozpočtu částkou 120 tisíc Kč.

Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce Chlebičov

10.10.2017
Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce Chlebičov
Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Opavě do vlastnictví obce Chlebičov pozemek o výměře 1 851 m².

Státu připadlo bezmála čtvrt milionu korun z trestního řízemí

10.10.2017
Státu připadlo bezmála čtvrt milionu korun z trestního řízemí
Olomoucké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nedávno získalo částku 228 129,60 Kč, která byla zabrána v trestním řízení.

ÚZSVM podpořil prodejem pozemků výstavbu nového úseku tramvajové trati v Olomouci

09.10.2017
ÚZSVM podpořil prodejem pozemků výstavbu nového úseku tramvajové trati v Olomouci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci prodal šest pozemků v katastrálních územích Nové Sady u Olomouce a Povel a přispěl tak do státního rozpočtu částkou téměř 10 milionů korun.

ÚZSVM připadly rukavice a čepice z trestné činnosti

06.10.2017
ÚZSVM připadly rukavice a čepice z trestné činnosti
Olomoucké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Policie České republiky oblečení pachatele, použité při vloupávání se do autobusů.

ÚZSVM zlikvidoval téměř dvě stě kabelek a batohů

05.10.2017
ÚZSVM zlikvidoval téměř dvě stě kabelek a batohů
Územní pracoviště Ostrava Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových provedlo v září 2017 likvidaci 196 kusů dámských kabelek a dětských batohů ve spalovně komunálního odpadu v Ostravě.

Olomoucké pracoviště ÚZSVM převzalo tašku z alobalu

05.10.2017
Olomoucké pracoviště ÚZSVM převzalo tašku z alobalu
Na základě rozsudku soudu propadla státu taška z alobalu o velikosti 35x39 cm polepená modrou a hnědou plastovou páskou.

Sjednocení vlastnictví na Žerotínově náměstí v Přerově

05.10.2017
Sjednocení vlastnictví na Žerotínově náměstí v Přerově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově úplatně převedl ve prospěch statutárního města Přerov čtyři pozemky o celkové výměře 1216 m² a v celkové účetní hodnotě 6 080 Kč. Celková kupní cena činila 1 700 000 Kč.

Předměty z odúmrti obohatily inventář státního zámku Raduň

04.10.2017
Předměty z odúmrti obohatily inventář státního zámku Raduň
Novojičínský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl Národnímu památkovému ústavu movité věci, které doplní inventář státního zámku Raduň.

ÚZSVM převede obrazy na zámek v Hradci nad Moravicí

04.10.2017
ÚZSVM převede obrazy na zámek v Hradci nad Moravicí
S majetkem z odúmrti, který nenabyl žádný dědic, hospodaří ostravské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Olomoucký kraj získal pozemky pod silnicí

03.10.2017
Olomoucký kraj získal pozemky pod silnicí
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedli 6 pozemků v katastrálním území Bělotín Olomouckému kraji.

Zajištěná vozidla v působnosti ÚP Ostrava

03.10.2017
Zajištěná vozidla v působnosti ÚP Ostrava
Územní pracoviště Ostrava Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo od Městského ředitelství policie Ostrava celkem šest luxusních motorových vozidel k vykonání jejich správy podle zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení.

UZSVM prodal ve výběrovém řízení spoluvlastnický podíl státu na pozemku v Kelči

02.10.2017
UZSVM prodal ve výběrovém řízení spoluvlastnický podíl státu na pozemku v Kelči
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně prodalo ve výběrovém řízení spoluvlastnický podíl státu ve výši 7/16 na dvou pozemcích, jejich součástí je zchátralá stavba.

ÚZSVM v Novém Jičíně získal komponenty k jízdním kolům

02.10.2017
ÚZSVM v Novém Jičíně získal komponenty k jízdním kolům
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových obdrželo na základě usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně do své správy různé komponenty k jízdním kolům a dva kusy akuvrtaček.

ÚZSVM propadlo nářadí z trestné činnosti

29.09.2017
ÚZSVM propadlo nářadí z trestné činnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Olomouci získal modré pákové kleště, červené stříhací kleště a nůžky modročerné barvy jako majetek propadlý z trestné činnosti.