Středa, 18. října 2017

Z činnosti Územního pracoviště Střední Čechy

Prodej souboru pozemků se sportovní střelnicí vynesl státu přes dva miliony korun

17.10.2017
Prodej souboru pozemků se sportovní střelnicí vynesl státu přes dva miliony korun
Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení soubor sedmi pozemků v katastrálním území Libušín.

ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví v Olbramovicích

05.10.2017
ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví v Olbramovicích
V katastru nemovitostí byl v katastrálním území Olbramovice u Votic evidován pozemek vedený jako ostatní komunikace o výměře 82 m² a v účetní hodnotě 2 480 Kč s duplicitním zápisem vlastnictví pro Českou republiku a dvě fyzické osoby.

Pozemky pod komunikacemi získal Středočeský kraj

02.10.2017
Pozemky pod komunikacemi získal Středočeský kraj
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně bezúplatně převedl Středočeskému kraji osm pozemků pod komunikacemi o celkové výměře více než 7 tisíc m². Evidenční hodnota převedeného majetku přesahuje 320 tisíc korun.

ÚZSVM prodal pozemek pod placeným parkovištěm v Kolíně

29.09.2017
ÚZSVM prodal pozemek pod placeným parkovištěm v Kolíně
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně prodal do vlastnictví města Kolín pozemek o výměře 96 m2. Město vlastní také tři okolní pozemky.

Britský historik opětovně navštívil kladenské pracoviště ÚZSVM

26.09.2017
Britský historik opětovně navštívil kladenské pracoviště ÚZSVM
Loňská návštěva pana Johna Martina, historika a autora knihy o atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, vyvolala v kruzích historiků velký ohlas. Proto se zopakovala i letos.

ÚZSVM prodal dům u Karlštejna za více než 5 milionů korun

22.09.2017
ÚZSVM prodal dům u Karlštejna za více než 5 milionů korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně prodal v transparentním výběrovém řízení historizující vilu v katastrálním území Srbsko u Karlštejna za 5 255 000 korun.

Prodej pozemků pod čističkou odpadních vod na Kladensku vynesl 380 tisíc korun

20.09.2017
Prodej pozemků pod čističkou odpadních vod na Kladensku vynesl 380 tisíc korun
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kladně prodalo dva pozemky v Horním Bezděkově do vlastnictví této obce.

Muž z Benešovska odkázal majetek státu

12.09.2017
Muž z Benešovska odkázal majetek státu
Zemřelý z Benešovska byl vdovec a neměl děti. Pro případ smrti pořídil závěť ve formě notářského zápisu, ve které označil za dědice bytu a movitých věcí fyzickou osobu a dědicem ostatní veškeré pozůstalosti určil Českou republiku.

Likvidace nožů ze spáchaných přestupků

12.09.2017
Likvidace nožů ze spáchaných přestupků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami zlikvidoval zavírací vyklápěcí nůž, kuchyňský nůž a nůž se stříbrnou čepelí a dřevěnou rukojetí, které byly užity ke spáchání přestupku úmyslného způsobení škody na majetku prořezáním pneumatiky motorového vozidla a přestupku proti občanskému soužití, kdy pachatelé nadávali, vyhrožovali a ohrožovali ostatní spoluobčany těmito noži.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu téměř 650 tisíc korun

11.09.2017
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu téměř 650 tisíc korun
Územní pracoviště Střední Čechy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odvedlo do státního rozpočtu částku ve výši 647 302 Kč z nevyzvednuté soudní úschovy.

ÚZSVM prodal rodinný dům v Kněževsi u Rakovníka

11.09.2017
ÚZSVM prodal rodinný dům v Kněževsi u Rakovníka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně prodal ve výběrovém řízení pozemek o výměře 314 m² se stavbou č.p. 248 a pozemek s vedlejšími stavbami (dřevěná kolna, studna).

ÚZSVM získal z prodeje Porsche na náhradní díly téměř půl milionu korun

07.09.2017
ÚZSVM získal z prodeje Porsche na náhradní díly téměř půl milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Středních Čechách převzal na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze soudní úschovy osobní automobil zn. PORSCHE 911 CARRERA 997 11. Vzhledem k tomu, že se v zákonné lhůtě povinná osoba o tuto movitou věc nepřihlásila, připadl automobil po uplynutí lhůty tří let do vlastnictví státu.

Berounské pracoviště ÚZSVM získalo 135 tisíc korun ze soudní úschovy

01.09.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně obdržel od Okresních soudů v Berouně a v Rakovníku na základě pravomocných usnesení finanční částky, které byly předmětem úschovy.

ÚZSVM prodal pozemky mysliveckému spolku za 120 tisíc korun

30.08.2017
ÚZSVM prodal pozemky mysliveckému spolku za 120 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně prodal za téměř 120 tisíc korun pozemky v katastrálním území Dolní Bučice a okrese Kutná Hora do vlastnictví Mysliveckého spolku Doubrava Vrdy z.s.

Zloděj odcizil banner „Na prodej“

29.08.2017
Zloděj odcizil banner „Na prodej“
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami využívá při prodeji nemovitostí bannery, které umísťuje přímo na prodávanou nemovitou věc. Jeden z bannerů byl v průběhu vyhlášeného výběrového řízení na prodej spoluvlastnického podílu hotelu s restaurací umístěn do oken prvního patra tohoto objektu. Ani to, že se budova nachází na frekventovaném místě u centra příbramského sídliště, však nezabránilo neznámému pachateli, aby banner odcizil. Vzhledem k tomu, že byla plachta umístěna v oknech prvního patra, využil pachatel šikmé plechové střechy umístěné mezi přízemím a prvním patrem, po které přeběhl a banner odřízl. ÚZSVM tak vznikla škoda ve výši 786,50 korun. Krádež byla nahlášena Policii České republiky.

Kolínské pracoviště ÚZSVM prodalo části pozemků v Zásmukách za 55 tisíc korun

18.08.2017
Kolínské pracoviště ÚZSVM prodalo části pozemků v Zásmukách za 55 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně prodal desetinu dvou pozemků v katastrálním území Zásmuky, které stát získal jako odúmrť. Nabyvateli jsou vlastníci ocelokolny postavené z části na tomto pozemku. Druhý pozemek tvoří prostranství před stavbou. Obě parcely tvoří funkční celek s areálem ve vlastnictví nového nabyvatele, který slouží k manipulaci s materiálem a jako odstavná plocha stavebních strojů. Celý areál je oplocen. Podíly pozemků byly prodány za 55 000 korun. Zároveň byla vybrána náhrada za bezdůvodné obohacení v celkové výši 28 000 korun.

Prodej domu v Horním Slivně vynesl státu 827 tisíc korun

11.08.2017
Prodej domu v Horním Slivně vynesl státu 827 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Mladé Boleslavi prodal ve výběrovém řízení dům z roku 1915 ve špatném technickém stavu spolu se zahradou v Horním Slivně. Majetek přešel do vlastnictví státu dědictvím.

ÚZSVM prodal pozemky v areálu kulturní památky u Vrchotových Janovic

10.08.2017
ÚZSVM prodal pozemky v areálu kulturní památky u Vrchotových Janovic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal se souhlasem Ministerstva kultury pozemek v areálu bývalého zemědělského dvora Voračice, v blízkosti městyse Vrchotovy Janovice. Zemědělský dvůr Voračice s tvrzištěm, sklepem a souvisejícími pozemky je nemovitou kulturní památkou.

ÚZSVM prodal chatu pro rodinnou rekreaci na Dobříšsku

28.07.2017
ÚZSVM prodal chatu pro rodinnou rekreaci na Dobříšsku
V roce 2016 připadla státu zastoupenému Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jako odúmrť chata se zahradou v Mokrovratech.

ÚZSVM převzal od Úřadu práce ČR budovy v Čáslavi

27.07.2017
ÚZSVM převzal od Úřadu práce ČR budovy v Čáslavi
Kolínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo od Úřadu práce České republiky budovy v centru města Čáslav v účetní hodnotě téměř 860 tisíc korun.