Úterý, 27. června 2017

Z činnosti Územního pracoviště Střední Čechy

Chalupa z odúmrti v Divišově vynesla 826 tisíc korun

26.06.2017
Chalupa z odúmrti v Divišově vynesla 826 tisíc korun
V roce 2015 připadla státu zastoupenému Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jako odúmrť chalupa se zahradou a přístupovou komunikací v centrální části městysu Divišov o celkové výměře pozemků 566 m2,

Trofej jelena evropského převedl ÚZSVM Správě KRNAP

20.06.2017
Trofej jelena evropského převedl ÚZSVM Správě KRNAP
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově získal na základě usnesení okresního soudu vypreparovanou trofej nepravidelného desateráka jelena evropského, včetně spodní čelisti, která byla zabrána v trestním řízení.

Prodej kina v Bělé pod Bezdězem vynesl státu 1,3 milionu korun

19.06.2017
Prodej kina v Bělé pod Bezdězem vynesl státu 1,3 milionu korun
Mladoboleslavský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal budovu bývalého kina spolu s pozemkem a přístupovou komunikací s přilehlým parkem v Bělé pod Bezdězem.

Brána Brd přilákala ke koupi dvojdomku

15.06.2017
Brána Brd přilákala ke koupi dvojdomku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabyl v rámci dědictví nemovitý a movitý majetek v Nepomuku pod Třemšínem. Jednalo se o dvojdomek z roku 1953 se zanedbanou údržbou střešní krytiny, základního zdiva i nosného systému.

Prodej torza starého motocyklu vynesl státu přes osm tisíc korun

15.06.2017
Prodej torza starého motocyklu vynesl státu přes osm tisíc korun
Kladenské pracoviště Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení torzo skútru Manet Tatran 125, který se v letech 1964-1969 vyráběl na Slovensku v Povážských strojírnách a ÚZSVM jej nabyl jako součást dědictví.

ÚZSVM prodal neplodnou půdu na Kolínsku

13.06.2017
ÚZSVM prodal neplodnou půdu na Kolínsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně prodal ve výběrovém řízení za 21 tisíc korun neplodnou půdu o výměře 281 m2 v katastrálním území Vítězov.

ÚZSVM v Příbrami získal finanční hotovost z trestné činnosti

08.06.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami získal na základě rozsudku Okresního soudu v Příbrami a rozsudku Krajského soudu v Praze finanční hotovost pocházející z trestné činnosti nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Jedná se o zahraniční měnu v celkové výši 860 euro a o českou měnu v celkové výši 58 786 korun. Získané finanční prostředky, které připadly státu, budou odvedeny do státního rozpočtu.

ÚZSVM prodal budovu v Mladé Boleslavi za 8,7 milionu korun

07.06.2017
ÚZSVM prodal budovu v Mladé Boleslavi za 8,7 milionu korun
Mladoboleslavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení budovu s pozemkem o výměře 230 m2 v městské památkové zóně Mladé Boleslavi.

ÚZSVM prodal mačetu z trestné činnosti

02.06.2017
ÚZSVM prodal mačetu z trestné činnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami získal na základě rozsudku Krajského soudu v Praze mačetu.

ÚZSVM získal pozemky v Pašince u Kolína

31.05.2017
ÚZSVM získal pozemky v Pašince u Kolína
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jednal u Okresního soudu v Kolíně ve věci žaloby na určení vlastnického práva k nemovitým věcem.

Prodej podílů pozemků v Bohouňovicích na Kolínsku

31.05.2017
Prodej podílů pozemků v Bohouňovicích na Kolínsku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně prodalo poloviční podíly na třech pozemcích v katastrálním území Bohouňovice II, které stát nabyl ze dvou odúmrtí.

ÚZSVM nabízí Porsche 911 jako soubor náhradních dílů

17.05.2017
ÚZSVM nabízí Porsche 911 jako soubor náhradních dílů
Na základě usnesení soudu připadl Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) osobní automobil Porsche 911 Carrera.

Prodej dvou pozemků v Kladně vynesl 4,5 milionu korun

11.05.2017
Prodej dvou pozemků v Kladně vynesl 4,5 milionu korun
Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení dva pozemky v rezidenční lokalitě města Kladna o výměře přesahující 6000 m2. Ačkoliv je budoucí využití obou pozemků kvůli územnímu plánu značně omezeno, částka 4,5 milionu korun byla vítězným uchazečem nabídnuta hned v prvním kole výběrového řízení. Zajímavostí lokality je nedaleká železniční zastávka, která má být v budoucnosti přebudována na koncový terminál dlouho plánované rychlodráhy Praha-Kladno. Ta by měla na své trase dopravně obsluhovat i pražské letiště Václava Havla.

ÚZSVM prodal chatu u Pyšel za 770 tisíc korun

09.05.2017
ÚZSVM prodal chatu u Pyšel za 770 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově prodal chatu i s pozemkem v katastrálním území Pyšely za 770 tisíc korun.

ÚZSVM prodal v Berouně část kamenného náhrobku

24.04.2017
ÚZSVM prodal v Berouně část kamenného náhrobku
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně prodalo část kamenného náhrobku ve výběrovém řízení za 2 050 korun.

ÚZSVM prodal pozemek v Tetíně u Berouna za 4,5 milionu korun

10.04.2017
ÚZSVM prodal pozemek v Tetíně u Berouna za 4,5 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně prodal pozemek o výměře 13 513 m2 za 4 500 000 korun.

ÚZSVM prodal v Milešově nad Vltavou remízek zarostlý porostem borovic

05.04.2017
ÚZSVM prodal v Milešově nad Vltavou remízek zarostlý porostem borovic
Příbramské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo pozemek o výměře 590 m2 ve výběrovém řízení s následnou aukcí za 13 500 korun. Díky následné aukci se podařilo kupní cenu pozemku navýšit o tisíc korun.

ÚZSVM odevzdal do výkupny surovin měděné kabely

04.04.2017
ÚZSVM odevzdal do výkupny surovin měděné kabely
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně odevzdal do výkupny druhotných surovin smotek měděných kabelů.

ÚZSVM prodal na Dobříšsku pozemky po zlikvidovaném státním podniku

04.04.2017
ÚZSVM prodal na Dobříšsku pozemky po zlikvidovaném státním podniku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal ve výběrovém řízení pozemky v opuštěném kamenolomu v obci Daleké Dušníky za 143 000 korun. Celkem se jednalo o šest pozemků o celkové výměře 4607 m2 a zlomkový podíl na pozemku o výměře 731 m2.

Téměř 20 000 z dědictví putuje do státního rozpočtu

04.04.2017
Téměř 20 000 z dědictví putuje do státního rozpočtu
Při dodatečném projednání dědictví po zemřelé připadla výplata likvidačního zůstatku společnosti Valuta akciová společnost investiční fond v likvidaci ve výši 19 805 korun do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a stala se příjmem státního rozpočtu.