Sobota, 29. dubna 2017

Z činnosti Územního pracoviště Střední Čechy

ÚZSVM prodal v Berouně část kamenného náhrobku

24.04.2017
ÚZSVM prodal v Berouně část kamenného náhrobku
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně prodalo část kamenného náhrobku ve výběrovém řízení za 2 050 korun.

ÚZSVM prodal pozemek v Tetíně u Berouna za 4,5 milionu korun

10.04.2017
ÚZSVM prodal pozemek v Tetíně u Berouna za 4,5 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně prodal pozemek o výměře 13 513 m2 za 4 500 000 korun.

ÚZSVM prodal v Milešově nad Vltavou remízek zarostlý porostem borovic

05.04.2017
ÚZSVM prodal v Milešově nad Vltavou remízek zarostlý porostem borovic
Příbramské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo pozemek o výměře 590 m2 ve výběrovém řízení s následnou aukcí za 13 500 korun. Díky následné aukci se podařilo kupní cenu pozemku navýšit o tisíc korun.

ÚZSVM odevzdal do výkupny surovin měděné kabely

04.04.2017
ÚZSVM odevzdal do výkupny surovin měděné kabely
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně odevzdal do výkupny druhotných surovin smotek měděných kabelů.

ÚZSVM prodal na Dobříšsku pozemky po zlikvidovaném státním podniku

04.04.2017
ÚZSVM prodal na Dobříšsku pozemky po zlikvidovaném státním podniku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal ve výběrovém řízení pozemky v opuštěném kamenolomu v obci Daleké Dušníky za 143 000 korun. Celkem se jednalo o šest pozemků o celkové výměře 4607 m2 a zlomkový podíl na pozemku o výměře 731 m2.

Téměř 20 000 z dědictví putuje do státního rozpočtu

04.04.2017
Téměř 20 000 z dědictví putuje do státního rozpočtu
Při dodatečném projednání dědictví po zemřelé připadla výplata likvidačního zůstatku společnosti Valuta akciová společnost investiční fond v likvidaci ve výši 19 805 korun do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a stala se příjmem státního rozpočtu.

ÚZSVM prodal řetězovou pilu

04.04.2017
ÚZSVM prodal řetězovou pilu
Berounské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení řetězovou pilu za 459 korun.

ÚZSVM vydal církvi pozemek v Petrovicích u Rakovníka

30.03.2017
ÚZSVM vydal církvi pozemek v Petrovicích u Rakovníka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně vydal pozemek v Petrovicích u Rakovníka římskokatolické farnosti podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jedná se o pozemek o výměře 118 m2, který je v katastru nemovitostí vedený jako neplodná půda.

ÚZSVM v Berouně prodal ve výběrovém řízení kolo a fotoaparát

30.03.2017
ÚZSVM v Berouně prodal ve výběrovém řízení kolo a fotoaparát
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně prodal v druhém kole výběrového řízení horské jízdní kolo modré barvy a fotoaparát značky Samsung včetně SD karty za 555 korun. Jednalo se o majetek získaný v rámci likvidace dědictví, které se nepodařilo Okresnímu soudu v Berouně zpeněžit.

Z prodeje pozemku zapsaného na zrušený státní podnik stát získal 131 tisíc korun

30.03.2017
Z prodeje pozemku zapsaného na zrušený státní podnik stát získal 131 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově prodal pozemek, který byl zapsán na zrušený státní podnik. Minimální kupní cena byla stanovena na 130 tisíc korun, do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, který pozemek získal za nabídku 131 tisíc korun.

Finance z pokusu o úplatek odvedeny do státního rozpočtu

30.03.2017
Finance z pokusu o úplatek odvedeny do státního rozpočtu
Do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových propadly na základě rozsudku soudu dvě platné bankovky v hodnotě 50 a 10 euro.

ÚZSVM prodal rekreační chatu v Malé Hraštici na Dobříšsku

30.03.2017
ÚZSVM prodal rekreační chatu v Malé Hraštici na Dobříšsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal ve výběrovém řízení zděnou rekreační chatu, včetně studny s ručním čerpadlem a dvěma pozemky tvořící zahradu o výměře 1781 m2 za více než milion korun.

ÚZSVM prodal v dražbě garáže v Mělníku

23.03.2017
ÚZSVM prodal v dražbě garáže v Mělníku
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uskutečnilo veřejnou dražbu podle zákona o veřejných dražbách, dražily se řadové garáže v Mělníku.

ÚZSVM převzal pozemek v prostranství zámku Kokořín

16.03.2017
ÚZSVM převzal pozemek v prostranství zámku Kokořín
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pozemek v Kokoříně o výměře 301 m2, který tvoří část prostranství před zámkem Kokořín.

ÚZSVM prodal pozemek v Mladé Boleslavi za 12,2 milionu korun

16.03.2017
ÚZSVM prodal pozemek v Mladé Boleslavi za 12,2 milionu korun
Mladoboleslavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) prodalo ve druhém kole výběrového řízení pozemek o výměře 3 165 m2.

ÚZSVM převzal pozemky po zaniklých subjektech Tiba a Seba

10.03.2017
ÚZSVM převzal pozemky po zaniklých subjektech Tiba a Seba
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Mladé Boleslavi převzal majetek, který byl zapsaný na zaniklé státní podniky Tiba a Seba, bavlnářské závody. Jednalo se o tři pozemky v katastrálních územích Dalešice u Bakova nad Jizerou a Vicmanov o celkové výměře 1 575 m2.

ÚZSVM převedl na kraj pozemek pod silnicí v Roztokách na Křivoklátsku

09.03.2017
ÚZSVM převedl na kraj pozemek pod silnicí v Roztokách na Křivoklátsku
Berounské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo na Středočeský kraj pozemek o výměře 371 m2, na kterém se nachází silnice.

ÚZSVM v Benešově zlikvidoval věci z trestné činnosti

08.03.2017
ÚZSVM v Benešově zlikvidoval věci z trestné činnosti
V rámci běžné činnosti odbor OP Benešov likviduje věci, které připadají státu z trestné činnosti či přestupkového řízení. I když se jedná zpravidla o věci bezcenné a nevhodné k dalšímu využívání, je třeba i takovéto věci převzít a poté zabezpečit jejich likvidaci.

ÚZSVM převedl obci podíl na pozemku s požární nádrží

06.03.2017
ÚZSVM převedl obci podíl na pozemku s požární nádrží
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně bezúplatně předal Obci Sány podíl na pozemku o rozloze 1 112 m², na kterém se nachází požární nádrž a přístupová cesta do sportovního areálu. Obec Sány již byla vlastníkem jiného podílu a pozemek udržuje.

ÚZSVM prodal starožitné hodiny

06.03.2017
ÚZSVM prodal starožitné hodiny
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal ve výběrovém řízení starožitné nástěnné hodiny ve dřevěné skřínce se zlatým ciferníkem, které připadly do správy ÚZSVM z odúmrtě.