Čtvrtek, 19. ledna 2017

Z činnosti Územního pracoviště Střední Čechy

ÚZSVM v Kladně prodal byt za 1,2 milionu korun

18.01.2017
ÚZSVM v Kladně prodal byt za 1,2 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kladně prodal ve výběrovém řízení s následnou aukcí podíl v bytovém družstvu, spojeného s právem nájmu 2+1 v širším centru Kladna. Minimální kupní cena byla stanovena na 670 tisíc korun. Nejvyšší nabídka v listinné podobě činila 1 050 000 korun, v následné aukci se pak částka zvýšila na konečných 1,2 milionu korun. Podíl v bytovém družstvu připadl státu jako odúmrť.

ÚZSVM zlikvidoval padělanou dálniční známku

18.01.2017
ÚZSVM zlikvidoval padělanou dálniční známku
Usnesením Okresního soudu Praha-východ získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve středních Čechách falzifikát dálničního kuponu, který následně zlikvidoval rozstřiháním.

ÚZSVM prodal obraz ze soudní úschovy

17.01.2017
ÚZSVM prodal obraz ze soudní úschovy
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Středních Čechách prodalo ve výběrovém řízení obraz Panny Marie – Madonny za 150 korun. Finanční prostředky ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu. Obraz ÚZSVM získal na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 z důvodu nevyzvednuté soudní úschovy.

ÚZSVM v Příbrami převedl za rok 2016 v rámci církevních restitucí 73 pozemků

17.01.2017
ÚZSVM v Příbrami převedl za rok 2016 v rámci církevních restitucí 73 pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami vydal v rámci církevních restitucí 73 pozemků a to 22 dohodami o vydání pozemků o výměře 87 186 m2 v celkové účetní hodnotě 996 243 korun. Vyřešeno tak bylo celkem 90 % výzev k vydání majetku podle zákona. Současně bylo 16 pozemků ponecháno ve vlastnictví státu, na základě zpětvzetí výzvy oprávněnou osobou, aby ÚZSVM mohl nakládat s pozemky, které nebylo církvi možné vydat.

Sporné lesy na Benešovsku konečně ve vlastnictví Lesů ČR

16.01.2017
Sporné lesy na Benešovsku konečně ve vlastnictví Lesů ČR
Za společné snahy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj a Lesů České republiky se podařilo narovnat právní vztahy k lesním pozemkům, které původně patřily do vlastnictví obcí.

ÚZSVM prodal 25 kusů starožitných pohledů

11.01.2017
ÚZSVM prodal 25 kusů starožitných pohledů
Středočeský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodal 25 kusů starožitných pohledů s různými motivy. Sbírka byla prodána nejvyšší nabídce za 532 korun. ÚZSVM připadly tyto pohledy z trestné činnosti.

ÚZSVM převedl městysu Brodce stavby stojící na pozemcích v jeho vlastnictví

09.01.2017
ÚZSVM převedl městysu Brodce stavby stojící na pozemcích v jeho vlastnictví
Mladoboleslavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo městysu Brodce dvě stavby stojící na pozemcích ve vlastnictví městysu. V jednom případě se jedná o stavbu autobusové zastávky, ve druhém případě jde o stavbu pomníku Jana Nostice z Rieneku. Převodem staveb v účetní hodnotě 358 900 korun Úřad sjednotil vlastnictví staveb a pozemků.

ÚZSVM prodal pozemek v Rabakově za 102 tisíc korun

09.01.2017
ÚZSVM prodal pozemek v Rabakově za 102 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Mladé Boleslavi prodal pozemek o výměře 2089 m2. Pozemek úzkého protáhlého tvaru je účelovou komunikací a slouží jako jediný přístup k dalším nemovitostem nabyvatele. Výnos z prodeje majetku ve výši 102 tisíc korun byl následně odveden do státního rozpočtu.

ÚZSVM převzal majetek Cukrovarů Hradec Králové v likvidaci

06.01.2017
ÚZSVM převzal majetek Cukrovarů Hradec Králové v likvidaci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně převzal majetek od Cukrovarů Hradec Králové se sídlem ve Smiřicích, státního podniku v likvidaci. Jedná se o šest pozemků ve třech katastrálních územích (Oskořínek, Chroustov a Vinaře).

UZSVM přispěl do státního rozpočtu 260 tisíc korun

05.01.2017
UZSVM přispěl do státního rozpočtu 260 tisíc korun
Prodejem pozemku ve zjednodušené evidenci o výměře 1230 m2 v katastrálním území Velké Všelisy sloužícím z části jako zahrada ve funkčním celku s domem nabyvatelky přispělo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Mladé Boleslavi do státního rozpočtu částkou více než 260 tisíc korun.

ÚZSVM v Příbram převedl Středočeskému kraji pozemky v hodnotě přes 1,3 milionu korun

03.01.2017
ÚZSVM v Příbram převedl Středočeskému kraji pozemky v hodnotě přes 1,3 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami od ledna do listopadu roku 2016 bezúplatně převedl obcím a Středočeskému kraji celkem 20 pozemků pod komunikacemi v účetní hodnotě 1 332 829 korun. Tyto pozemky státu připadly na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě a také na základě dědických řízení.

ÚZSVM v Benešově prodal rekreační usedlost za 910 tisíc korun

30.12.2016
ÚZSVM v Benešově prodal rekreační usedlost za 910 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově prodal rekreační usedlost v kraji pod Blaníkem za 910 tisíc korun.

ÚZSVM zjistil, že nemovitost bez vlastníka patří státnímu podniku zaniklému ve 40. letech

21.12.2016
ÚZSVM zjistil, že nemovitost bez vlastníka patří státnímu podniku zaniklému ve 40. letech
Pracovníci mladoboleslavského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v rámci majetkoprávního šetření, zjistili, že nemovitosti v katastrálním území Čistá u Mladé Boleslavi patří zaniklému státnímu subjektu Místní domovina domkářů a malorolníků v Čisté. Jedná se o z části zatravněný pozemek o výměře 345 m2 s chodníkem a několika stromy v intravilánu obce Čistá, na kterém se nachází menší stavba bez identifikačního čísla. Nemovitosti v hodnotě bezmála 110 tisíc korun připadnou do vlastnictví České republiky zastoupené ÚZSVM.

ÚZSVM převzal areál rozestavěné věznice v Říčanech

16.12.2016
ÚZSVM  převzal areál rozestavěné věznice v Říčanech
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zápisem převzalo od Vězeňské služby ČR areál rozestavěné věznice v Říčanech.

ÚZSVM získal z odúmrtě ikonu svaté Anežky

15.12.2016
ÚZSVM získal z odúmrtě ikonu svaté Anežky
Středočeský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal v rámci odúmrtě ikonu svaté Anežky na zlaceném podkladě. V následném výběrovém řízení ikonu získala Evangelická církev metodistická, která za ni zaplatila přes 6 tisíc korun. Peníze byly odvedeny do státního rozpočtu.

ÚZSVM převedl obci Čistá na Mladoboleslavsku autobusovou zastávku

13.12.2016
ÚZSVM převedl obci Čistá na Mladoboleslavsku autobusovou zastávku
Mladoboleslavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo obci Čistá stavbu jediné autobusové zastávky v obci v účetní hodnotě přesahující 39 tisíc korun.

ÚZSVM v Příbrami prodal Škodu Fabii ve výběrovém řízení za 24 757 korun

09.12.2016
ÚZSVM v Příbrami prodal Škodu Fabii ve výběrovém řízení za 24 757 korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami prodal ve výběrovém řízení osobní automobil Škoda Fabia za 24 757 korun.

ÚZSVM prodal cirkulárku za 4,5 tisíce korun

07.12.2016
ÚZSVM prodal cirkulárku za 4,5 tisíce korun
Příbramské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo kotoučovou pilu za 4,5 tisíce korun. Pila připadla státu na základě usnesení Okresního soudu v Příbrami jako tzv. odúmrť.

Náchodské pracoviště ÚZSVM prodalo pozemky v Jaroměři

06.12.2016
Náchodské pracoviště ÚZSVM prodalo pozemky v Jaroměři
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Náchodě prodal přímým prodejem za částku 267 000 pozemky o celkové výměře 1034 m2 pod rodinným domem a k tomu přiléhající pozemek v Jaroměři. V minulosti se v této lokalitě vyráběly pevnostní cihly pro známé opevnění v Josefově. Nemovitosti koupili majitelé rodinného domu, který stojí na pozemcích.

ÚZSVM prodal pozemek, který pomůže revitalizaci koupaliště v Otvovicích

01.12.2016
ÚZSVM prodal pozemek, který pomůže revitalizaci koupaliště v Otvovicích
Pracovníci kladenského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodali městu Otvovice pozemek za 6 tisíc korun. Do získaného pozemku bude umístěno odkanalizování do Zákolanského potoka, což je jeden z nezbytných kroků pro plánovanou rekonstrukci a revitalizaci místního koupaliště.