Sobota, 27. května 2017

Volná místa

Referent/referentka odd. Projektového řízení a centrálních aplikací, odb. PRI

25.05.2017
Ústředí

Ředitel/ředitelka odboru Odloučené pracoviště Hodonín

25.05.2017
Územní pracoviště Brno

Provozní zaměstnanec – údržbář, řidič oddělení Dopravy a údržby odboru Hospodářsko správního

24.05.2017
Územní pracoviště v hl. m. Praze

Referent/referentka odd. Hospodaření s majetkem v operativní evidenci odb. Hosp. s majetkem státu

23.05.2017
Územní pracoviště České Budějovice

Referent/referentka odd. Hospodaření s majetkem v operativní evidenci odb. Hosp. s majetkem státu

18.05.2017
Územní pracoviště Střední Čechy

Právník/právnička odd. Hospodaření s majetkem v operativní evidenci odb. Hosp. s majetkem státu

18.05.2017
Územní pracoviště Hradec Králové

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Svitavy

18.05.2017
Územní pracoviště Hradec Králové

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví odboru Hospodaření s majetkem státu

18.05.2017
Územní pracoviště Střední Čechy

Provozní zaměstnanec – údržbář, řidič oddělení Hospodářské správy odb. Odloučené pracoviště Benešov

16.05.2017
Územní pracoviště Střední Čechy

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Klatovy

16.05.2017
Územní pracoviště Plzeň

Referent/referentka oddělení Finančního odboru Hospodářsko správního

16.05.2017
Územní pracoviště Plzeň

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Chomutov

16.05.2017
Územní pracoviště Ústí nad Labem

Právní zástupce odboru Právních služeb

16.05.2017
Územní pracoviště Ústí nad Labem

Právní auditor oddělení Právního jednání a auditu odboru Právních služeb

16.05.2017
Územní pracoviště České Budějovice

Referent/referentka oddělení Hospodaření s maj. v operativní evidenci I. odboru Hosp. s maj. státu

10.05.2017
Územní pracoviště v hl. m. Praze

Referent - právní auditor oddělení Právního jednání a auditu odboru Právních služeb

10.05.2017
Územní pracoviště v hl. m. Praze

Právník/právnička oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Kroměříž

04.05.2017
Územní pracoviště Brno

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Pelhřimov

07.04.2017
Územní pracoviště České Budějovice

Právník/právnička oddělení Hospodaření s majetkem v operativní evidenci od. Hosp. s majetkem státu

07.04.2017
Územní pracoviště Plzeň

Referent/referentka samostatného oddělení Interního auditu – interní auditor

06.04.2017
Ústředí