Středa, 26. července 2017

Volná místa

Sekretář/sekretářka odboru Hospodářsko správního

22.07.2017
Územní pracoviště v hl. m. Praze

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Břeclav

21.07.2017
Územní pracoviště Brno

Referent/referentka odboru Hospodaření s majetkem státu

20.07.2017
Územní pracoviště v hl. m. Praze

Referent/referentka samostatného oddělení Analytického

19.07.2017
Ústředí

Referent/referentka odd. Hosp. s majetkem v operativní evidenci I. odboru Hosp. s majetkem státu

19.07.2017
Územní pracoviště v hl. m. Praze

Referent/referentka oddělení Hosp. s majetkem v operativní evidenci odboru Hosp. s majetkem státu

14.07.2017
Územní pracoviště Hradec Králové

Sekretář/sekretářka odboru Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod

14.07.2017
Územní pracoviště Hradec Králové

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Zlín

13.07.2017
Územní pracoviště Brno

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Zlín

13.07.2017
Územní pracoviště Brno

Právník metodik oddělení Metodiky právního jednání odboru Právní metodiky

12.07.2017
Ústředí

Referent - právní auditor oddělení Metodiky právního auditu odboru Právní metodiky

12.07.2017
Ústředí

Referent/referentka oddělení Majetkové metodiky odboru Majetkové metodiky

12.07.2017
Ústředí

Ředitel/ředitelka odboru Majetkové metodiky

12.07.2017
Ústředí

Vedoucí oddělení Podpory realizací odboru Majetkové metodiky

12.07.2017
Ústředí

Referent/referentka oddělení Hosp. s majetkem v operativní evidenci odboru Hosp. s majetkem státu

12.07.2017
Územní pracoviště Ostrava

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví odboru Hospodaření s majetkem státu

12.07.2017
Územní pracoviště Ostrava

Právník/právnička oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Přerov

30.06.2017
Územní pracoviště Ostrava

Referent/referentka oddělení Podpory realizací odboru Majetkové metodiky

30.06.2017
Ústředí

Vedoucí oddělení Metodiky právního jednání odboru Právní metodiky

30.06.2017
Ústředí

Referent/referentka oddělení Rozpočtu odboru Finančního

30.06.2017
Ústředí