Sobota, 29. dubna 2017

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitelka:
JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
Tel.: 571 428 055
E-mail: libuse.tkadlecova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tkadlecová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

ÚZSVM předal Státnímu pozemkovému úřadu dva pozemky v Mikulůvce

28.04.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně předalo Státnímu pozemkovému úřadu dva pozemky v Mikulůvce v celkové výměře 3 521 m2.

ÚZSVM zlikvidoval padělky oděvů, obuvi a hraček

24.04.2017

Na základě rozsudku soudu připadly do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrobky různých druhů, které byly neoprávněně označeny ochrannými známkami renomovaných firem.

ÚZSVM prodal pozemek pod budovou spolku Klubovna Vesník ve Vsetíně

24.04.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně prodalo spolku Klubovna Vesník pozemek pod částí budovy, který je ve vlastnictví spolku. Ten tak koupí sjednotil vlastnictví budovy a souvisejících pozemků.

další aktuality