Středa, 18. října 2017

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitelka:
JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
Tel.: 571 428 055
E-mail: libuse.tkadlecova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tkadlecová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

ÚZSVM předal SPÚ pozemek ve Valašském Meziříčí

11.10.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně předalo Státnímu pozemkovému úřadu pozemek ve Valašském Meziříčí o výměře 7 107 m2. Účetní hodnota převáděného pozemku činila 2 842,80 korun. Pozemek, který je v současné době užíván k zemědělské činnosti soukromým subjektem, připadl do správy ÚZSVM jako odúmrť.

UZSVM prodal ve výběrovém řízení spoluvlastnický podíl státu na pozemku v Kelči

02.10.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně prodalo ve výběrovém řízení spoluvlastnický podíl státu ve výši 7/16 na dvou pozemcích, jejich součástí je zchátralá stavba.

ŘSD získalo od ÚZSVM pozemek ve Vsetíně

25.09.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně převedl další nemovitost z Mapy majetku státu. Jedná o pozemek, který byl zapsaný na STÁTNÍ STATKY, N.P. Majetek byl předán Ředitelství silnic a dálnic ČR.

další aktuality