Pátek, 20. ledna 2017

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitelka:
JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
Tel.: 571 428 055
E-mail: libuse.tkadlecova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tkadlecová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

ÚZSVM prodal v Prostřední Bečvě rodinný dům z odúmrti

19.01.2017

Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně prodalo ve čtvrtém kole výběrového řízení za více než 1,5 milionu korun rodinný dům s garáží, pozemky a zahradou o celkové výměře 2 737 m2. Nemovitosti, které stát nabyl jako tzv. odúmrť, se nachází v katastrálním území Prostřední Bečva. Výnos z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

ÚZSVM vydal Římskokatolické farnosti Lidečko devět pozemků

16.01.2017

Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vydalo v rámci církevních restitucí Římskokatolické farnosti Lidečko devět pozemků o celkové výměře 10 765 m2 a v účetní hodnotě 102 590 Kč. Mezi vydanými pozemky v katastrálním území Lidečko se nachází i umělá vodní nádrž – rybník.

Stát získal finanční prostředky z likvidace dědictví

16.01.2017

Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo pro státní rozpočet bezmála 45 tisíc korun na základě usnesení Okresního soudu ve Vsetíně.

další aktuality