Pondělí, 26. června 2017

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitelka:
JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
Tel.: 571 428 055
E-mail: libuse.tkadlecova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tkadlecová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

ÚZSVM prodal pozemek v Prlově za 23 500 Kč

13.06.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně prodalo ve výběrovém řízení pozemek v Prlově, na kterém se nachází část rybníku a části dvou retenčních dešťových vodních nádrží.

ÚZSVM převzal pozemek v Hošťálkové

02.06.2017

Zástupci Státního pozemkového úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podepsali souhlasné prohlášení k pozemku v katastrálním území Hošťálková, evidovaném v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost o výměře 1 232 m2. Pozemek převzal ÚZSVM.

ÚZSVM prodal pozemek ve Valašském Meziříčí za 865 000 korun

01.06.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně úspěšně prodalo ve výběrovém řízení pozemek ve Valašském Meziříčí o výměře 1 288 m2.

další aktuality