Pátek, 24. března 2017

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitelka:
JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
Tel.: 571 428 055
E-mail: libuse.tkadlecova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tkadlecová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

ÚZSVM prodal kovový rám veteránského vozidla Velorex z odúmrtě

21.03.2017

Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo kovový rám vozidla Velorex (typ 435 0) za 5 585 Kč. Státu majetek připadl jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Karviné.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu téměř 70 tisíc korun za zřízení věcných břemen

08.03.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřel se soukromou společností dvě smlouvy o zřízení věcného břemene na základě vybudování plynovodní a vodovodní přípojky. V dalších smlouvách pak byly navíc sjednány pokuty za pozdní dodání podkladů.

ÚZSVM převzal pozemky v areálu pivovaru v Zašové

08.03.2017

Zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Státního pozemkového úřadu podepsali prohlášení k pozemkům pod stavbami v areálu Pivovaru BON v Zašové na Vsetínsku. S pozemky tedy hospodaří vsetínské pracoviště ÚZSVM.

další aktuality