Zastupování obcí

Zastupování obcí (§13a až 13c zákona č. 201/2002 Sb.)

 
 
Úřad v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí v řízení před soudem, kdy je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti, kterou obec dříve nabyla od státu nebo nárok na vyklizení této nemovitosti. Tato právní pomoc je poskytována na základě vzájemné dohody a bezplatně.