Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2011 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 
a)
 
 
počet podaných žádostí o informace
počet poskytnutých odpovědí
počet vydaných rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
počet odložených žádostí
(podle §14 odst. 5c) zákona č. 106/1999 Sb.)
 
34
27
51)
 
32)
b)​ ​počet podaných odvolání
počet rozhodnutí o odvolání
​1
1
​c) ​opis podstatných částí každého rozsudku soudu ​03)
​d)
​výčet poskytnutých výhradních licencí
​0
​e)
počet stížností (podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.)
​1
 
 
Komentář:
 
1) V jednom případě bylo části žádosti vyhověno a k části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
 
2) Požadované informace se nevztahovaly k činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neobdržel v roce 2011 žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 
Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani ve Výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat, a proto není možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl všechny informace bezplatně.
 
Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.
 
V Praze dne 13. ledna 2012
 
Zpracovala: PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí sam. odd. Komunikace