Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2014 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
 
a)
počet podaných žádostí o informace
počet poskytnutých odpovědí
počet vydaných rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
počet odložených žádostí
(podle §14 odst. 5c) zákona č. 106/1999 Sb.)
83
811)
41)
 
0​
b)​
​počet podaných odvolání
počet rozhodnutí o odvolání
​0
0
​c) ​opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
​d)
​výčet poskytnutých výhradních licencí
​0
​e)
počet stížností (podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.)
​0
 
 
Komentář:
 
1) Ve třech případech byla informace poskytnuta částečně a bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Jedna informace byla odmítnuta v celém rozsahu. V jednom případě vzal žadatel žádost zpět.
 
Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani v této výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat, a proto není možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.
 
Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.
 
 
V Praze dne 12. ledna 2015
Zpracoval: Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí samostatného oddělení
Kanceláře generálního ředitele