Neděle, 19. listopadu 2017

Tiskové zprávy

Právní zástupci ÚZSVM uhájili státu za letošní rok již 24 miliard korun

10.10.2017

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájili státu od ledna do září letošního roku více než 24,2 miliardy korun. Zároveň bylo v letošním roce uzavřeno již 911 dohod o zastupování organizačních složek státu v soudních sporech.

ÚZSVM převzal prestižní ocenění za zavedení řady protikorupční opatření a posílení transparentnosti

03.10.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal cenu OTEVŘENO od obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost. Ocenění obdržel za zavedení řady nových razantních protikorupčních opatření při prodeji a hospodaření se státním majetkem, která byla organizátory soutěže vyhodnocena jako „sada trefných opatření, mířících pomocí transparentnosti na neuralgické body možného zneužívání informací a manipulování při prodeji státního majetku.“

ÚZSVM zvítězil ve sporu o 2,5 miliardy ohledně letadel FISCHER AIR

20.09.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zvítězil v soudním sporu o 112 550 064 USD s příslušenstvím (cca 2,45 mld. Kč) se společností A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG za účasti Václava Fischera jako vedlejšího účastníka na straně žalobce.

Další tiskové zprávy

Aktuality

ÚZSVM v Olomouci dohledal nedostatečně identifikovaného vlastníka

16.11.2017

Státní meliorační správa, adresa neznámá. Takto byl v katastru nemovitostí uveden vlastník pozemkové parcely o výměře 16 m², vedené jako koryto vodního toku v katastrálním území Břevenec, obec Šumvald.

ÚZSVM v Trutnově nechalo vybudovat bezbariérový vchod do objektu svého sídla

16.11.2017

Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově nechalo vybudovat do administrativní budovy svého sídla bezbariérový vchod. V budově sídlí 32 státních a nestátních subjektů, např. Úřad práce ČR, Státní pozemkový úřad, Okresní státní zastupitelství v Trutnově, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Česká školní inspekce, Probační a mediační služba, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Český statistický úřad nebo Státní zemědělský intervenční fond.

Zaměstnanci ÚZSVM se vydali na úklid

15.11.2017

Letošní léto bylo převážně horké a suché, avšak s deštěm rostl i travní porost, který má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve své správě.

ÚZSVM převzal bývalý objekt pohraniční stráže

15.11.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích převzal dne 20. 10. 2017 na základě § 19b zákona o majetku státu od Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje bývalou rotu Pohraniční stráže Diana Rozvadov.

archiv aktualitarchiv aktualit |  Další aktuality
RSSRSS
Plzeň České Budějovice Praha Střední Čechy Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Ostrava Mapa

Pracoviště

Pro informace o činnosti ÚZSVM
přejděte na příslušné pracoviště.

Aktuální nabídka majetku k prodeji

Prodej pozemku p.p.č. 708 v k.ú. Cidlina


Obec: Železnice
Cena: 22 000 Kč


VŘ č. HPU/037/2017 s aukcí - k.ú. Pardubice


Obec: Pardubice
Cena: 9 600 Kč


Nabídka zvířete - psa


Obec:
Cena: -


Nabídka zvířete - psa


Obec:
Cena: -


Nebyly nalezeny žádné záznamy