Středa, 13. listopadu 2019

odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Havlíčkův Brod:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štáflova 2003
580 02 Havlíčkův Brod
Ředitel:
Ing. Milan Málek
Tel.: 569 471 116
E-mail: milan.malek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Málek.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod

ÚZSVM v Havlíčkově Brodě pomáhá s průzkumem podzemních prostor

01.11.2019

Havlíčkobrodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které má ve správě kostel sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě, bylo iniciátorem provedení průzkumu krypty, která se nachází pod hlavní lodí kostela. V současné době byly zahájeny ze strany Národního památkového ústavu v Telči administrativní úkony související s přípravou průzkumu prostorů krypty.

ÚZSVM prodal tři pozemky na Ledečsku

21.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě prodal společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod dva pozemky v katastrálním území Souboř za kupní cenu ve výši 53 000 Kč.

ÚZSVM odstranil na Havlíčkobrodsku duplicitní zápis vlastnictví

07.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě odstranil duplicitní zápis vlastnictví k pozemku o výměře 159 m2 v katastrálním území Skorkov u Herálce, a to na základě souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva duplicitně zapsaného vlastníka.

další aktuality