Čtvrtek, 2. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Havlíčkův Brod:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štáflova 2003
580 02 Havlíčkův Brod
Ředitel:
Ing. Milan Málek
Tel.: 569 471 116
E-mail: milan.malek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Málek.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod

ÚZSVM převzal od Ministerstva obrany ženijní úkryt v České Bělé na Vysočině

01.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě převzal od Ministerstva obrany bývalý ženijní úkryt, který se nachází mimo zastavěnou část obce Česká Bělá.

ÚZSVM v Havlíčkově Brodě úspěšně vyřešil duplicitní zápis vlastnictví v Jeřišnu

19.03.2020

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě se podařilo vyřešit problematický vlastnický vztah k pozemku obci Jeřišno u Sečské přehrady. Pozemek byl evidován v katastru nemovitostí dvojím způsobem, a to jednak ve vlastnictví České republiky – ÚZSVM a současně ve vlastnictví fyzické osoby.

ÚZSVM převzal anténní stožár od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

18.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě převzal nepotřebný majetek od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který se nachází mimo zastavěnou část obce Knyk.

další aktuality