Čtvrtek, 14. listopadu 2019

odbor Odloučené pracoviště Liberec

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Nám. Dr. E. Beneše 26
460 01 Liberec
Kontakt

Ředitelka:
Ing. Edita Chládková
Tel.: 485 244 422
E-mail: edita.chladkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Chládková.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Liberec

ÚZSVM prodal ve Františkově pozemek zapsaný na neexistující státní podnik

14.10.2019

Liberecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o rozloze 1 627 m2 ležící v katastrálním území Františkov u Liberce za 675 000 korun.

ÚZSVM prodal nepotřebné počítačové sestavy

07.10.2019

Liberecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v elektronických aukcích počítačové sestavy, které jsou pro zaměstnance sice již nepotřebné, ale stále funkční.

ÚZSVM prodal automobil z pozůstalosti

02.10.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci získalo na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou osobní automobil značky Volkswagen Polo. Vozidlo získal stát jako součást pozůstalosti po zemřelém z Nové Vsi nad Nisou. Muž zemřel se zanecháním neplatné ústní závěti. Zákonní dědicové nebyli zjištěni. Muž byl vdovec, neměl žádné děti, proto dědictví připadlo státu jako odúmrť.

další aktuality