Čtvrtek, 2. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Trutnov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Trutnov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Horská 5
541 18 Trutnov
Ředitel:
Ing. Pavel Cermánek
Tel.: 499 829 951
E-mail: pavel.cermanek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Cermánek.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Trutnov

ÚZSVM předal ŘSD pozemky v Trutnově a v Úpici

31.03.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově předalo pozemek pod silnicí I. třídy státní příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic.

Pracoviště ÚZSVM v Trutnově předalo k ekologické likvidaci neznámou hořlavinu

09.03.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově předalo k ekologické likvidaci na Sběrný dvůr v Trutnově umělohmotnou láhev se zbytkem neznámé kapalné látky žluté barvy, zřejmě automobilového benzínu.

ÚZSVM převedl zdarma spoluvlastnický podíl pozemku na obec Malé Svatoňovice

04.03.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) v Trutnově převedlo bezúplatně ve veřejném zájmu do vlastnictví obce Malé Svatoňovice spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ pozemku o výměře 43 m2 pod místní komunikací. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha se způsobem využití silnice.

další aktuality