Čtvrtek, 23. listopadu 2017

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitelka:
JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
Tel.: 571 428 055
E-mail: libuse.tkadlecova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tkadlecová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

I díky ÚZSVM bude ve Stříteži nad Bečvou vybudována bezpečná cyklostezka

31.10.2017

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) vyčlenila ze svého fondu v okrese Vsetín celkem 224 pozemků jako majetek pro ně trvale nepotřebný. Tento je postupně přebírán do příslušnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

ÚZSVM Vsetín odvedl do státního rozpočtu 31 732 Kč za zřízení věcného břemene

24.10.2017

Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně uzavřelo se společností INTERNEXT 2000, s.r.o. smlouvu o zřízení věcného břemene v rámci legalizace stavby optické komunikační sítě OK INTERNEXT 2000. Na třech pozemcích ve vlastnictví státu na vsetínském sídlišti Jasenka byla síť vybudována v roce 2013 bez odpovídajícího rozhodnutí o umístění stavby či stavebního povolení.

ÚZSVM předal SPÚ pozemek ve Valašském Meziříčí

11.10.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně předalo Státnímu pozemkovému úřadu pozemek ve Valašském Meziříčí o výměře 7 107 m2. Účetní hodnota převáděného pozemku činila 2 842,80 korun. Pozemek, který je v současné době užíván k zemědělské činnosti soukromým subjektem, připadl do správy ÚZSVM jako odúmrť.

další aktuality