Neděle, 5. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitel:
Ing. Patrick Cassinelli
Tel.: 571 428 055
E-mail: patrick.cassinelli@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Cassinelli.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více než 126 tisíc korun po ženě bez dědiců

25.03.2020

Vsetínskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla na základě usnesení okresního soudu ve věci projednání dědictví hotovost ve výši 126 539 Kč.

Zlínský kraj získal pozemky pod silnicí v Bystřičce

24.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně zdarma převedl Zlínskému kraji dva pozemky v Bystřičce o celkové výměře 15 007 m2 a hodnotě přesahující milion korun.

ÚZSVM přispívá k modernizaci a rozvoji železniční dopravy na Vsetínsku

12.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně bezúplatně převedl státní organizaci Správa železnic pozemek o výměře 1 840 m2 v katastrálním území Krásno nad Bečvou, který je situován mezi kolejemi a je potřebný mimo jiné k uložení kabelové trasy v rámci stavby „Oprava kabelového rozvodu Valašské Meziříčí – Hostašovice“.

další aktuality