Sobota, 23. února 2019

odbor Odloučené pracoviště Vyškov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Vyškov a Blansko:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Masarykovo náměstí 165/16
682 01 Vyškov
Ředitel:
Ing. Martin Hořava
Tel.: 737 281 413
Mobil: sekretariát: 735 166 105
E-mail: martin.horava@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hořava.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vyškov

ÚZSVM ve Vyškově prodal v elektronické aukci 700 lahví a deskový filtr

13.02.2019

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově připadlo 1 900 kusů skleněných litrových lahví a jeden deskový filtr značky Bílek. Tyto věci pocházely z trestné činnosti, kdy neznámý pachatel porušil práva k ochranné známce.

ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu šperky v hodnotě 8 550 korun

08.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově předal Puncovnímu úřadu v Praze soubor šperků z drahých kovů a kamenů, které stát získal v rámci tzv. odúmrtě po zesnulé ženě z Boskovic, která zemřela bez dědiců.

ÚZSVM bezúplatně převedl obci Račice-Pístovice zvoničku

03.12.2018

Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Račice-Pístovice zvoničku, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR od roku 1970.

další aktuality