Neděle, 17. prosince 2017

odbor Odloučené pracoviště Vyškov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Vyškov a Blansko:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Masarykovo náměstí 165/16
682 01 Vyškov
Ředitel:
Ing. Martin Hořava
Tel.: 737 281 413
Mobil: sekretariát: 735 166 105
E-mail: martin.horava@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hořava.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vyškov

ÚZSVM prodal rodinný dům ve Vyškově včetně movitých věcí za kupní cenu 1 371 000 Kč

07.12.2017

Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově odvedlo do státního rozpočtu částku 1 371 000 Kč, kterou získalo prodejem rodinného domu ve Vyškově.

ÚZSVM prodal pozemek v Křetíně

05.12.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování sátu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově prodalo ve výběrovém řízení pozemek v katastrálním území Křetín.

ÚZSVM převedl pozemky městu Ivanovice na Hané

11.10.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově bezúplatně převedlo dva pozemky do vlastnictví města Ivanovice na Hané.

další aktuality