Neděle, 22. září 2019

odbor Odloučené pracoviště Vyškov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Vyškov a Blansko:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Masarykovo náměstí 165/16
682 01 Vyškov
Ředitel:
Ing. Martin Hořava
Tel.: 737 281 413
Mobil: sekretariát: 735 166 105
E-mail: martin.horava@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hořava.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vyškov

ÚZSVM prodal dva pozemky v Dědicích u Vyškova za 180 tisíc korun

23.08.2019

Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 399 m2 za 180 000 Kč.

ÚZSVM převedl v Dolní Lhotě pozemek v areálu pískovny

20.08.2019

Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo pozemek o výměře 1 832 m² v katastrálním území Dolní Lhota. Výtěžek z prodeje činil 669 000 Kč.

ÚZSVM prodal podíl na pozemku za kupní cenu 63 000 Kč

25.06.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově odvedl do státního rozpočtu 63 000 Kč za prodej podílu o velikosti 45/100 na pozemku v k. ú. Dědice u Vyškova pod stavbou komunikace ve spoluvlastnictví kupujícího.

další aktuality