Pátek, 26. dubna 2019

Administrativní budovu v Balbínově ulici v Hradci Králové bude využívat Státní oblastní archiv

08.11.2018
Administrativní budovu v Balbínově ulici v Hradci Králové bude využívat Státní oblastní archiv
Regionální dislokační komise Hradec Králové odsouhlasila změnu dislokace u budovy v ulici Balbínova v Hradci Králové s tím, že prostory od 1. ledna 2019 budou využívat pracovníci Státního oblastního archivu v Zámrsku.
 
Administrativní budovu v blízkosti Divadla Drak převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od České obchodní inspekce, neboť ta ji již nepotřebovala ke své činnosti. Převzatý majetek tvoří stavební parcela s budovou č. p. 821 v ulici Balbínova a okrasnou zahradou.
 
Majetek přešel do vlastnictví státu v roce 1949, následně byl užíván Krajským ústavem národního zdraví v Hradci Králové a v roce 1991 bylo převedeno právo hospodaření Krajské hygienické stanici v Hradci Králové. Ta však již v roce 1995 předala majetek České obchodní inspekci, která budovu nedávno opustila.
 
Uvedené prostory byly přednostně nabídnuty k bezúplatnému užívání prostřednictvím nabídky v rámci státu, a to z důvodu zařazení objektu v Centrálním registru administrativních budov (CRAB). Po projevení zájmu ze strany Státního oblastního archivu v Zámrsku o možnost užívání budovy posoudil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výši nákladů na opravy.
 
Vzhledem k účelnosti, efektivitě a hospodárnosti této dislokace bylo žádosti o výpůjčku vyhověno.